Sijoittaja, tarkkaile tasettasi - pidä näitä trendejä silmällä vuonna 2021

Säästöpankkiryhmän varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen povaa ensi vuodelle vastuullisuuden läpilyöntiä sijoitusneuvonnassa ja markkinoiden tuotto-odotusten madaltumista. Epävakaassa markkinaympäristössä auttaa huolellinen perehtyminen sijoituskohteisiin.

Säästöpankin brändikuva

”Vuonna 2021 eletään pandemian jälkimainingeissa. Markkinat voivat elpyä, mutta koronalla on silti pitkäkestoisia vaikutuksia kansantalouksille ja eri toimialoille. Samalla kun poliittinen ympäristö on muutoksessa, kasvaa kritiikki keskuspankkeja ja rahapolitiikkaa vastaan edelleen”, ennustaa Säästöpankkiryhmän varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen ensi vuodesta.

”Kuluva vuosi on osoittanut, että kriiseissä toimialakohtaiset erot tuotoissa voivat kasvaa merkittävästi. Esimerkiksi teknologiaosakkeiden voimakas nousu suhteessa syklisiin osakkeisiin on merkki tästä. Teknologiasektorin osuus ETF:issä on noussut historiallisen korkeaksi. Hinnoitteluerojen vuoksi sekä yhtiö- että sektorivalintojen merkitys korostuu ensi vuonna”, Vaarnanen kommentoi.

Säästöpankkien Varainhoidon ytimessä on panostaminen yritysanalyysiin muutosvoimien kartoittamiseksi. Yritysten tapaaminen ja huolellinen taustatyö ovat avain sekä riskien että vastuullisuuskysymysten kartoittamiseen.

Markkinatuottojen metsästäminen on haastavampaa, analyysi auttaa

”Korot pysyvät ensi vuonna alhaisella tasolla, joten positiivista tuottoa haluavat sijoittajat joutuvat ottamaan suhteessa enemmän riskiä kuin aiemmin”, Vaarnanen toteaa.

Vastuullisuus on pysyvä trendi ja kun sijoitusneuvontaa koskevan sääntely muuttuu, niin vastuullisuus on yhä enemmän agendalla asiakaskohtaamisissa. Toinen trendi on talouskasvun hidastumisen myötä laskevat markkinatuotto-odotukset. Kun markkinoiden tuotto-odotukset ovat alhaiset, vaatii tuottojen metsästäminen huolellista analyysia.

”Riskien tunnistaminen ja mahdollisuuksien löytäminen tässä ympäristössä tulee erottamaan hyvät rahastot huonoista”, Vaarnanen lisää.

Sijoitusmarkkinoilla kriisien luonne on muuttunut keskuspankkien poikkeuksellisten tukitoimien myötä. Turbulenssista voidaan toipua hyvinkin nopeasti, vaikka samaan aikaan reaalitaloudessa ongelmat kasvavat.

”Tämä edellyttää varainhoitajalta nopeaa reagointia ja kykyä hahmottaa kriisin luonne”, Vaarnanen lisää.

Koronan positiivinen puoli: sijoittaminen ja taloustaidot kiinnostavat

Sijoittajien ja säästäjien kiinnostus taloutta ja säästämistä kohtaan on kasvanut viime vuosina. Tämä kehitys tulee jatkumaan.

”Yhteiskuntana kykymme tehdä johtopäätöksiä taloudesta on kasvanut valtavasti, ja koronan aikana Suomeen on tullut satatuhatta uutta osakesäästäjää. Säästöpankilla on talouden valmentajana rooli siinä, että autamme ihmisiä löytämään heidän tarpeitaan vastaavat ratkaisut.”

Vaarnanen teroittaa, että varautuminen tulevaisuuteen on meidän yhteinen asiamme:
”Hyvä talouden lukutaito ja kiinnostus taloutta kohtaan luovat edellytykset sille, että olemme yhteiskuntana vahvempi. Talousasioiden ottaminen mukaan koulujen opetusohjelmiin on mielestäni hyvä tapa edistää tätä kehityskulkua.”

Tarkkaile tasetta, älä vain velkaa!

Vaarnanen kehottaa tarkastelemaan kotitalouden tilannetta kokonaisuutena:

”Suomessa on ollut perinne, että velat pitää maksaa pois ennen kuin voi säästää. Nykyään taloutta tulisi tarkastella enemmän taseajattelun kautta. Aina ei ole perusteltua keskittyä lainojen lyhennysten maksimointiin, vaan lyhennysten rinnalla on hyvä harjoittaa myös sijoittamista ja säästämistä. Nykyään pankit tarjoavat asiakkailleen mahdollisuuksia varautua tulevaisuuteen joustavasti”, Vaarnanen muistuttaa.

Suomessa on perinteisesti myös suhtauduttu asuntovelkaan asiana, joka hoidetaan mahdollisimman nopeasti pois.
”Se ei ole ainoa vaihtoehto. Sen sijaan, että yrität mahdollisimman nopeasti maksaa lainan pois, sinulla voi olla säästöjä ja varallisuutta, joiden tuotto ei ole sidottu asunnon arvonmuutoksiin. Tämän voi nähdä myös hajauttavana tekijänä ja riskeihin varautumisena.”

Sijoittajan 2021: Teknologiasektorin ylituotto taittuu, yrityslainasijoituksissa mahdollisuuksia

Markkinoiden elpyminen on tänä vuonna ollut odotuksiin nähden erittäin nopeaa, mutta erot sektoreiden ja yritysten välillä ovat suuret. Samalla kun kasvuyhtiöt ovat olleet sijoittajien suosiossa, makaavat lentoyhtiöiden, pankkien sekä öljyalan yritysten osakekurssit pohjalukemissa. Osa sektoreista tulee olemaan ensi vuonnakin paineen alla koronakriisin pitkittyessä.

”Näkemyksemme kuitenkin on, että teknologiasektorin ylituotto suhteessa syklisiin yrityksiin tulee taittumaan ensi vuoden aikana. Korkosijoitusten osalta sijoittajien murheena on alhainen korkojen taso, emmekä usko, että tässä tullaan näkemään muutosta lähitulevaisuudessa”, Vaarnanen summaa ja jatkaa:

”Yrityslainasijoitukset tarjoavat sijoittajille kuitenkin edelleen mielenkiintoisia vaihtoehtoja, ja näemme omaisuusluokan positiivisessa valossa ensi vuotta silmällä pitäen.”

Positiivisia pilkahduksia on siis näköpiirissä. Koronakriisin pitkittyminen ja sen vaikutukset talouteen ovat kuitenkin vielä ensi vuonna merkittävä riskitekijä, ja nähtäväksi jää, millainen toinen muutosvoima odottaa maailmaa myös poliittisella rintamalla.

Se ainakin on selvää, että vuonna 2021 niin sijoittajat kuin varainhoitajatkin voivat olla valppaina uusiin muutoksiin.

Sijoittamisen ammattilaiset apunasi

Kaikkea ei kannata tehdä itse. Kun valitset varainhoidon palvelumme, saat omaan tai yrityksesi käyttöön koko varainhoitotiimimme asiantuntemuksen. Varaa aika tapaamiseen - puhelimessa, konttorilla tai verkossa tai ole meihin yhteydessä. 

Säästöpankkien Varainhoito tarjoaa aktiivista ja yksilölliset tarpeet huomioivaa varainhoitoa yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille. Olemme vastuullinen ja täysin kotimainen toimija. Toimintaperiaatteemme on pitkäjänteinen ja läheinen kumppanuus asiakkaidemme kanssa. Sinulla on aina käytössäsi koko varainhoitotiimimme asiantuntemus, jonka varaan voit huoletta jättää sijoituspäätösten teon ja markkinoiden tulkinnan. Varainhoitopalvelumme perustuu aina sinun omiin tarpeisiisi.

Missä markkinoilla mennään juuri nyt? Säästöpankin Varainhoidon markkinakatsaus analysoi talouden tilannetta kokonaisuutena. Lue ja katso Varainhoidon markkinakatsaus.

Teksti on julkaistu Arvopaperi Studiossa.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista