Säästöpankkiryhmä panostaa vahvasti asiakaskokemuksen kehittämiseen

Vuosi 2018 oli Säästöpankkiryhmälle monien tärkeiden uudistusten ja avausten vuosi. Ryhmä teki kattavan päivityksen liiketoimintastrategiaansa, toi markkinoille uusia digitaalisia palveluja ja tehosti prosessejaan automaatiolla ja robotiikalla. Vähittäispankkitoiminnan volyymit ja kannattavuus kasvoivat merkittävästi, mutta sijoitustoiminnan tuotot olivat alhaisemmat kuin edellisellä tilikaudella.

Tomi Närhinen
Vuosi 2018 oli Säästöpankille strategisesti tärkeä, mutta samalla kaksijakoinen. Säästöpankkiryhmän erinomainen asiakastyytyväisyys näkyi volyymikasvuna erityisesti varallisuudenhoidon palveluissa ja antolainauksessa. Palkkiotuotot ja –kulut (netto) kasvoivat 6,7 prosenttia 84,5 miljoonaan euroon (79,2) ja korkokate kasvoi matalasta korkotasosta huolimatta 7,4 prosenttia ollen 152,7 miljoonaa euroa (142,2). Myös asuntorahoittamisen kasvu oli markkinaa nopeampaa ja samalla Sp-Koti Oy kasvoi selvästi asuntomarkkinoita nopeammin liikevaihdon kasvaessa 35 prosenttia ja kauppamäärän 20 prosenttia.

Tulokseltaan vuosi 2018 jäi odotetusti edellisvuoden tasosta. Useat strategiset kehityshankkeet, finanssialan lisääntynyt sääntely ja talouden kehityssuunta sekä poliittisten riskien nousu vaikuttivat osaltaan tilikauden tulokseen. Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja oli 36,4 miljoonaa euroa (88,2). Tilikauden voitto oli 30,6 miljoonaa euroa. Ryhmän tase oli vuoden 2018 lopussa 11,7 miljardia euroa (11,3), jossa oli kasvua 3,4 prosenttia. Vakavaraisuus pysyi erittäin hyvällä tasolla.

Strategisia siirtoja tulevaisuuteen

Vuonna 2018 Säästöpankkiryhmä teki kattavan päivityksen liiketoimintastrategiaansa, toi markkinoille uusia digitaalisia palveluja ja tehosti prosessejaan automaatiolla ja robotiikalla. Uudistusten tavoitteena on kehittää entisestään asiakaskokemusta ja parantaa operatiivista tehokkuutta ja riskien hallintaa. Useat hankkeet ovat vuosien mittaisia ja kehitystyö tulee jatkumaan tulevilla tilikausilla.

Säästöpankkiryhmä vastaa toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutoksiin uusimalla tulevin vuosina muun muassa peruspankkijärjestelmänsä. Uusi peruspankkijärjestelmä tukee Säästöpankkiryhmän digitaalista strategiaa ja kasvutavoitteita markkinoilla. Investointi on yksi kaikkien aikojen suurimmista Säästöpankkiryhmässä. 

”Kehitystyömme on erittäin aktiivista. Peruspankkijärjestelmän uusiminen on mittava muutoshanke, jonka ydin on peruspankkitoimintojen järjestelmäuudistuksessa, mutta samanaikaisesti kyse on myös liiketoiminnan ja toimintamallien muutoksesta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Panostamme digitaalisten pankkipalvelujen rakentamiseen, sillä tahdomme olla markkinoiden paras henkilökohtaisten ja digitaalisten palvelujen yhdistäjä. Kilpailuetumme perustuu vahvaan asiakaslähtöisyyteen eli Säästöpankkikokemukseen ja sen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen”, Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Tomi Närhinen kommentoi.

”Teimme viime vuonna kumppaniemme avulla myös useita avauksia muun muassa myynti- ja tuoteyhteistyön muodossa. Yksi näistä on Säästöpankki Ympäristö –erikoissijoitusrahaston perustaminen, joka vastaa eettisten sijoituskohteiden kovaan kysyntään. Rahaston suorat osakesijoitukset tehdään yrityksiin, jotka tarjoavat ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen,” Närhinen jatkaa. 

Vakautta tyytyväisistä ja uskollisista asiakkaista

Säästöpankkiryhmän asiakkaat ovat tutkitusti poikkeuksellisen tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. Ryhmän asiakastyytyväisyys on huipputasolla: asiakastyytyväisyyttä mittaavassa EPSI Rating -tutkimuksessa Säästöpankit menestyivät erinomaisesti sekä henkilö- että yritysasiakkaiden puolella. Lisäksi Säästöpankit mittaavat jatkuvasti onnistumistaan asiakasneuvotteluissa. Vuonna 2018 neuvottelujen suositteluindeksi (NPS) parani selkeästi edellisestä vuodesta ja oli 81,0 (79,6). 

Tyytyväisten asiakkaidensa ansiosta Säästöpankkiryhmä jatkaa vakaasti kasvu-uralla. Pankkipalvelunsa Säästöpankkeihin keskittäneiden asiakkaiden määrä jatkoi vahvaa kasvuaan (+6,5%) myös vuonna 2018 ja uusia asiakkaita tuli yhteensä noin 31 000. 

Myös henkilöstötutkimuksessa valtaosa henkilöstöstä kertoo olevansa ylpeä säästöpankkilaisuudestaan ja suosittelevansa Säästöpankkiryhmää työnantajana. Suositteluhalukkuus onkin voimakkaampaa kuin suomalaisissa vastaavantyyppisissä organisaatioissa keskimäärin. Tulosten mukaan henkilöstö tahtoo panostaa vahvasti omaan ammatilliseen kehittymiseen ja tätä on tuettu muun muassa satsaamalla Säästöpankkiryhmän koulutustarjonnan määrään ja laatuun.

Lisätietoa:

Tomi Närhinen, 
Säästöpankkiryhmä, toimitusjohtaja
+358 40 72 43 896
tomi.narhinen@saastopankki.fi

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista