Ukrainan tilanteen vaikutukset pankkipalveluihin

Kokoamme tälle sivulle tärkeitä kysymyksiä ja vastauksia Ukrainan tilanteen vaikutuksista Säästöpankkiryhmän pankkipalveluihin. Sivua täydennetään tarpeen mukaan.

Ukrainan lippu.

Säästöpankit keskeyttävät maksuliikenteen Venäjälle ja Valko-Venäjälle

Mitä Säästöpankit ovat tekemässä ja miksi?

 • Säästöpankeissa keskeytetään toistaiseksi lähtevä ja saapuva maksuliikenne, joka kohdistuu suoraan Venäjään ja Valko-Venäjään.
 • Keskeytys perustuu Säästöpankkiryhmän tekemään riskiarvioon.

Milloin ulkomaan maksujen välitys päättyy Venäjän osalta?

 • Lähtevien maksujen viimeinen käsittelypäivä on 9.3.2022.
 • Saapuvien maksujen viimeinen käsittelypäivä on 10.3.2022.

Milloin ulkomaan maksujen välitys päättyy Valko-Venäjän osalta?

 • Lähtevien maksujen viimeinen käsittelypäivä on 10.3.2022.
 • Saapuvien maksujen viimeinen käsittelypäivä on 11.3.2022.

Koskeeko maksuliikenteen muutos kaikkia valuuttoja ja kaikkia pankkeja Venäjällä ja Valko-Venäjällä? Myös niitä, jotka eivät ole tällä hetkellä pakotteiden piirissä?

 • Kyllä.

Mitä tapahtuu ulkomaan maksuille, jotka ovat saapumassa Venäjältä tai Valko-Venäjältä tai lähtemässä Venäjälle tai Valko-Venäjälle viimeisen käsittelypäivän jälkeen?

 • Maksuja ei voi tehdä Venäjälle 10.3. alkaen eikä Valko-Venäjälle 11.3. alkaen.
 • 10.3.2022 jälkeisellä arvopäivällä Venäjältä ja 11.3.2022 Valko-Venäjältä saapuvat maksut palautetaan maksajalle.
 • Maksun saajalle tai maksun lähettäjälle palautetuista maksuista ei informoida erikseen.

Koskeeko muutos sekä henkilö- että yritysasiakkaita?

 • Muutos koskee sekä henkilö- että yritysasiakkaiden maksuliikennettä sekä Venäjälle ja Valko-Venäjälle että Venäjältä ja Valko-Venälältä.

Onko päätös muuttaa ulkomaan maksujen välitystä Venäjälle/-ltä ja Valko-Venäjälle/-Itä voimassa toistaiseksi vai onko päätös lopullinen?

 • Päätös on voimassa toistaiseksi. Seuraamme tilannetta jatkuvasti.

Vaikuttaako tämä muutospäätös muuhun ulkomaan maksujen välitykseen?

 • Tämä päätös ei lähtökohtaisesti vaikuta muuhun maksujenvälitykseen, vaan koskee ainoastaan maksujenvälitystä Venäjälle/-ltä ja Valko-Venäjälle/-ltä.
 • On huomioitava, että pakotteiden alaisiin venäläisten ja valko-venäläisten pankkien sivuliikkeisiin tai tytäryhtiöihin muissakin maissa kuin Venäjällä ja Valko-Venäjällä voi kohdistua kansainvälisistä pakotteista johtuvia rajoitteita.
 • On mahdollista, että ulkomaan maksuliikenteeseen voi liittyä jatkossa hitautta.

Vaikuttaako tilanne Säästöpankkiryhmän muihin pankkipalveluihin?

 • Maksujenvälitys ja pankkipalvelut toimivat muutoin normaalisti.

Toimiiko maksujenvälitys Ukrainaan?

 • Ukraina on sotatilassa, joten maksuissa saattaa esiintyä häiriöitä.

Entä kortit, voinko maksaa kortillani Venäjällä?

 • Säästöpankin korteilla ei voi maksaa Venäjällä. Valko-Venäjällä kortit toimivat.

Voinko viedä käteistä Venäjälle tai Valko-Venäjälle?

 • Euromääräisten setelien myyntiä, toimittamista, siirtoa tai vientiä Venäjälle rajoitetaan. Käteistä koskevat rajoitukset eivät koske Valko-Venäjää.
 • Käteinen on sallittua ainoastaan Venäjälle henkilökohtaiseen käyttöön. Lisäksi käteinen on sallittua koskemattomuutta nauttivien Venäjällä toimivien diplomaatti- ja konsuliedustustojen tai kansainvälisten järjestöjen viralliseen käyttöön.
 • On huomattava myös, että käteinen on turvaton vaihtoehto.
 • Suomessa ylimääräisen käteisen nostaminen ei ole tarpeellista.
   

Muu pankkiasiointi

Vaikuttaako tilanne Säästöpankkiryhmän muihin pankkipalveluihin?

 • Jatkamme asiakkaidemme palvelemista kanavissamme huomioiden vallitsevan tilanteen.

Ovatko rahani edelleen turvassa pankkitilillä?

 • Rahasi ovat turvassa pankissa tilillä. Tilillä olevat varat kuuluvat talletussuojan piiriin.

Mitä tulee tietää talletussuojasta?

 • Tilien talletuksia suojataan lakisääteisellä talletussuojajärjestelmällä, josta Suomessa vastaa Rahoitusvakausvirasto. Talletussuoja turvaa tallettajan tilillä olevat varat pankin mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. Rahoitusvakausvirasto maksaa pankin tallettajille korvaukset talletussuojarahaston varoista. Tallettajan ei tarvitse erikseen hakea korvausta.
 • Talletussuoja on pankkikohtainen. Säästöpankit katsotaan yhdeksi pankiksi. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvissa Säästöpankeissa olevat talletukset on siten suojattu yhteensä enintään 100 000 euroon asti. Lisätietoa talletussuojasta.

 

Asunnon ostaminen ja asuntolaina

Onko nyt turvallista ostaa asuntoa?

Ihmisten asumistarpeet eivät poistu kriisin myötä. Suomen asuntomarkkina on terveellä pohjalla ja pankeilla on kyky rahoittaa asunnonostohaaveita. Tässä tilanteessa on kuitenkin tärkeää varmistaa oma taloudellinen tilanne pankin avustuksella ja saada ymmärrys siitä, minkä suuruinen laina on omaan talouteen sopiva. Näin saa ymmärryksen siitä, miten esimerkiksi mahdollinen korkojen nousu vaikuttaisi omaan asuntolainaan ja sen kuukausittaisiin kuluihin.

Miten Ukrainan tilanne vaikuttaa asuntolainani korkoon ja yleiseen korkokehitykseen?

Epävarmuus korkonäkymiin on yleisesti lisääntynyt Ukrainan tilanteen myötä. Korkojen on ennustettu nousevan lähivuosina, mutta vallitseva tilanne saattaa muuttaa tilannetta. Epävarmuus tilanteesta tulee korostamaan huolellista oman talouden suunnittelua ja varautumista yllättäviin tilanteisiin. On siis tärkeää myös tässä tilanteessa säästää ja sijoittaa ja näin turvata lainanmaksukyky jatkossakin.

Miten voin suojautua mahdolliselta koronnousulta?

Korkojen nousuun voi varautua korkosuojauksella eli kiinteällä korolla tai korkoputkella. Myös säännöllinen säästäminen lainan maksun ohessa ja vararahaston kasvattaminen on suositeltavaa, sillä pitkällä tähtäimellä tämä tuo joustovaraa omaan talouteen. Korkosuojauksella voit varmistaa, että lainan korko pysyy valittujen raamien puitteissa eikä lainalyhennys nouse liian suureksi omaan talouteen nähden. Tutustu korkosuojaukseen.

 

Sijoittaminen

Mitä minun sijoittajana pitäisi nyt tehdä?

 • Sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa epävakaus ja kurssimuutokset ovat mahdollisia. Suosittelemme pitäytymään omassa pitkän ajan

  sijoitussuunnitelmassasi. Katso salkunhoitajiemme tilannekatsaus (1.3.2022) video.

Mitä markkinoilla tapahtuu?

 • Salkunhoitajamme seuraavat markkinatilannetta jatkuvasti. Tietoa löydät verkkosivuiltamme.

 

Päivitetty 10.3.2022.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista