Muutoksia Sp-Henkivakuutuksen vakuutussäästämisen tuotteiden sijoituskohdevalikoimaan

Säästöpankki Venäjä, POP Venäjä ja Talletussidonnainen sijoituskohde poistuvat Sp-Henkivakuutuksen vakuutussäästämisen tuotteiden sijoituskohdevalikoimasta 12.11.2021.

Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahasto (Venäjä-rahasto) sulautuu Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahastoon (Kehittyvät Markkinat -rahasto). Tästä syystä Säästöpankki Venäjä ja POP Venäjä sijoituskohteet poistuvat sijoituskohdevalikoimasta.

Sp-Henkivakuutus on myös päättänyt lopettaa Talletussidonnaisen sijoituskohteen jo pitkään jatkuneen negatiivisen tuoton vuoksi.

Vakuutusehtojen mukaisesti poistuviin sijoituskohteisiin kohdistetut vakuutussäästöt siirretään ja tulevat vakuutusmaksut kohdistetaan alla kerrottuun lähinnä vastaavaan sijoituskohteeseen.

 

Poistuva sijoituskohde   Tuleva sijoituskohde
Säästöpankki Venäjä Säästöpankki Kehittyvät Markkinat
POP Venäjä POP Kehittyvät Markkinat
Talletussidottu  → Säästöpankki Lyhytkorko

 

Lisätietoja vastaanottavista sijoituskohteista, niiden sijoituspolitiikasta, riskiprofiilista ja tuotto-odotuksesta saat Säästöpankistasi, POP Pankistasi sekä verkkosivuiltamme www.sphenki.fi ja www.sp-rahastoyhtio.fi.

Poistuvien sijoituskohteiden allokaationmuutokset ja lisämaksut poistuviin sijoituskohteisiin estetään 8.11.2021 alkaen, jotta keskeneräiset allokaationmuutokset ehditään toteuttamaan ennen 12.11.2021 tapahtuvaa muutosta.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä, niin lisätietoja saat Säästöpankistasi, POP Pankistasi tai Sp-Henkivakuutukselta p. 010 572 1001 tai vakuutussaastaminen@saastopankki.fi.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista