Vuosituottoinen sijoituskohde poistuu kapitalisaatiosopimusten ja varainhoitokapitalisaatioiden valikoimasta

Ennen 1.1.2018 voimaan tulleiden Kapitalisaatiosopimusten ja Varainhoitokapitalisaatioiden sijoituskohdevalikoimaan muutos, kun Vuosituottoinen sijoituskohde poistuu valikoimasta.

Viime vuosina yleinen korkotaso on ollut laskusuunnassa ja se on vaikuttanut myös Vuosituottoisen sijoituskohteen korkotasoon laskevasti. Kaikkien asiakkaiden uudet sijoitukset ja olemassa olevat säästöt ovat ohjautuneet paremman tuoton tuoneisiin Sp-Rahastoyhtiön rahastoihin tai varainhoitosalkkuihin.

Sp-Henkivakuutus on 7.2.2020 tehnyt vakuutusehtojen salliman muutoksen sijoituskohdevalikoimaan ja poistanut Vuosituottoisen sijoituskohteen ennen 1.1.2018 voimaan tulleiden kapitalisaatiosopimusten ja varainhoitokapitalisaatioiden sijoituskohdevalikoimasta. Vuosituottoon ei siis enää voi sijoittaa uusia maksuja tai olemassa olevia säästöjä.

Vakuutusehtojen mukaisesti sijoituskohteen poisto sijoituskohdevalikoimasta tiedotetaan asiakkaille vain verkkosivuilla.
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista