Muutos Sp-Henkivakuutuksen vakuutussäästämisen tuotteiden sijoituskohdevalikoimassa

Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto (Aasia -rahasto) sulautuu Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahastoon (Kehittyvät Markkinat -rahasto). Sulautuminen toteutetaan Säästöpankki ja POP osuussarjoissa 22.3.2024.

Vakuutusehtojen mukaisesti poistuviin sijoituskohteisiin kohdistetut vakuutussäästöt siirretään ja tulevat vakuutusmaksut kohdistetaan alla kerrottuihin sijoituskohteisiin. Sp-Henkivakuutusyhtiö lähettää sijoituskohteiden muutoksesta vahvistuksen vakuutuksenottajille. Sulautuminen ei edellytä toimenpiteitä vakuutuksenottajilta eikä aiheuta kustannuksia tai veroseuraamuksia.

 Poistuva sijoituskohde   tuleva sijoituskohde
Säästöpankki Aasia Säästöpankki Kehittyvät Markkinat 
POP Aasia Pop Kehittyvät Markkinat 

 

Vakuutussäästöjen siirrot ja lisämaksut poistuviin sijoituskohteisiin estetään 18.03.2024 alkaen, jotta keskeneräiset vakuutussäästöjen siirrot ehditään toteuttamaan ennen 22.3.2024 tapahtuvaa sulautumista.

Lisätietoja sijoituskohteista, niiden sijoituspolitiikasta, riskiprofiilista ja tuotto-odotuksesta saat Säästöpankistasi, POP Pankistasi sekä verkkosivuiltamme www.sphenki.fi ja www.sp-rahastoyhtio.fi.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä, niin lisätietoja saat Säästöpankistasi, POP Pankistasi tai Sp-Henkivakuutukselta p. 010 572 1001 tai vakuutussaastaminen@saastopankki.fi.

Sp-Henkivakuutus Oy
Vakuutussäästäminen

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista