Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullista sijoittamista

Myös vastuullisessa sijoittamisessa on tärkeää varmistaa sijoitusten tuoton hyvä kehitys. Tutkimusten mukaan aktiivinen omistajuus on tehokas keino lisäarvon tuottamiseen. Kun omistaja tuntee sijoituskohteensa syvällisemmin, riskit vähenevät ja mahdollisuudet hyvään tuottoon paranevat. Omistajana voi myös vaikuttaa enemmän yhtiöiden toimintaan kuin myymällä sijoitukset pois, kirjoittaa vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Anna Varpula.

Säästöpankin brändikuva

Kevät on aktiivisille osakkeenomistajille vilkkainta aikaa vaikuttaa yhtiökokouksissa. Toteutamme omistajapolitiikkaansa osallistumalla omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti rahastojemme sijoituskohteena olevien yhtiöiden yhtiökokouksiin. Harkitsemme osallistumista ottaen huomioon esityslistan sisällön ja vaikutusmahdollisuudet yksittäisessä kokouksessa. Tänä keväänä yhtiökokouksiin osallistumisen kriteerinä ei ainoastaan pidetty rahastojen suhteellisen omistusosuuden suuruutta vaan osallistuimme omistajana myös yhteiskunnallisesti katsottuna mielenkiintoisiin kokouksiin. Näistä esimerkkinä ovat ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät ajankohtaiset teemat.

Nyt kun aktiivinen yhtiökokouskausi on lopuillaan, on taas hyvä keskittyä aktiiviseen omistajuuteen toisin keinoin. Aktiivinen omistajuus on meillä myös vuoropuhelua ja keskustelua yhtiöiden kanssa. Tapaamme ylintä johtoa ja sijoittajasuhteiden yksikköä säännöllisesti läpi vuoden. Viime vuonna tapasimme yli sata eri yhtiötä, jotka ovat sijoituskohteitamme. Lisäksi olemme mukana erilaisissa yhteistyöaloitteissa. Esimerkiksi viime vuonna lähdimme mukaan sijoittaja-allekirjoittajaksi CDP:n ilmastonmuutos-, vesi- ja metsäkatoaloitteisiin.

Viime kuussa lähdimme mukaan maailmanlaajuiseen sijoittajalausuntoon, jossa tuemme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita yhdessä yli 400 muun sijoittajan kanssa. Tahdomme päättäjien huomioivan ilmastosopimuksen lisäksi, miten yksityisillä pääomavirroilla voitaisiin tukea siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan sekä näkyvämpää raportointia ilmastonmuutoksen taloudellisista vaikutuksista. Tahdomme vaikuttaa tärkeisiin teemoihin eri kanavien kautta.

Loppuun haaste sinulle: tiedätkö, kuinka aktiivinen omistaja sijoituksiasi hallinnoiva kumppanisi on? Jos et, suosittelen ottamaan selvää toimintatavoista.

 

Anna Varpula

Anna Varpula toimii vastuullisen sijoittamisen asiantuntijana Säästöpankkiryhmässä. Vastuullisessa sijoittamisessa pyritään sijoitusten tuotto/riski-suhteen parantamiseen ESG-asiat (Environment, Social & Governance) huomioiden.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista