Fonder

Är det dags att börja placera i fonder? Sparbankens framgångsrika fonder ger dina pengar en god möjlighet att växa till sig. Flera av våra fonder har varit framgångsrika också i internationella jämförelser.

Sp-Fondbolag är Finlands bästa aktiekapitalförvaltare

Sp-Fondbolag fick en betydande erkänsla när det ansedda fondundersökningsbolaget Morningstar belönade bolaget som Finlands bästa aktiekapitalförvaltare 13.3.2018.

Fördelar med fondsparande

Att fondspara är ett bra sätt att nå sina mål och förbereda sig för olika skeden i livet. Läs mera om fördelarna med fonderna och ta kontakt – tillsammans tar vi fram de sätt att spara som passar dig bäst.

Till Sparbankens fonder hör räntefonder, aktiefonder och blandfonder. Bland vårt breda urval hittar du en fond som är lämplig för dina sparmål och din risktålighet.

Varför ska man spara i fonder?  

Du får hjälp av placeringsproffs

När du placerar i Sparbankens fonder är det proffsen som gör arbetet för dig och du behöver till exempel inte använda din tid till att följa aktiekurserna. Våra experter följer marknaden varje dag och fattar placeringsbesluten utifrån färska ekonomiska översikter och undersökningsdata..

Stora värdepappersposter, mindre kostnader

När du väljer våra fonder kan du dra nytta av stora placerares fördelar. Placeringsfonderna handlar i allmänhet med stora poster till lägre kostnader än en privat placerare.

Begränsade risker

En placeringsfond sprider sina placeringar på flera olika objekt, varvid riskerna minskar effektivt. Risken varierar enligt typ av fond och enskild fond. Våra yrkesskickliga placeringsrådgivare hjälper dig att hitta en fond som passar dina mål och din riskvilja.

Snabbt att köpa och sälja 

Det går snabbt och enkelt att köpa och sälja fondandelar. Du kan byta din månatliga sparsumma eller realisera dina placeringar varje bankdag.

Möjlighet till skattefördelar 

Enligt lagstiftningen i Finland är placeringsfonder skattefria samfund. De betalar alltså inte skatt på försäljningsvinster eller utdelning eller räntor. Därför kan portföljförvaltaren omplacera kapitalet och avkastningen till fullt belopp på marknaden. Avkastningen på utländska investeringar kan ändå beskattas, såsom källskatt på utdelningar.

Fondspararen betalar skatt först när han eller hon säljer fondandelar. Läs mera om beskattningen av fonder.

Myndighetstillsynen bidrar till att säkerställa placerarskyddet

För sin verksamhet och investeringspolicy har varje placeringsfond stadgar som fastställts av Finansinspektionen och man övervakar noga att de följs.

Väcktes ditt intresse för fonder? Boka en tid och fråga mera i närmaste Sparbank.

Regelbundet fondsparande

I fondsparande har regelbundenhet och långsiktighet en nyckelroll

Målinriktat sparande är bra att lära sig redan som barn. Ju tidigare du börjar, desto mer hinner du spara. De största fördelarna med fondsparande grundar sig på långsiktigt och regelbundet sparande. 

Lättast börjar du spara målinriktat genom att ingå ett fondsparavtal med oss. Vi placerar den summa du vill med avtalade mellanrum i den fond du valt. Du kan alltid byta fond, placeringssumma och placeringsintervall men tanken är ändå alltid att spara långsiktigt. 

På lång sikt blir också kursfluktuationerna möjligheter 

När du sparar långsiktigt är också kursfluktuationerna möjligheter. När kurserna sjunker kan du för samma summa köpa flera andelar och sedan dra nytta av avkastningen på dem när kursutvecklingen vänder uppåt igen. Månadssparande jämnar alltså ut risken på lång sikt. 

När du ingår ett fondsparavtal med oss blir du delaktig av utvecklingen på de internationella placeringsmarknaderna, drar nytta av den yrkesskicklighet våra placeringsspecialister har och får en enkelt en diversifierad placeringsportfölj.

Så här jämnar månadssparande ut den risk som kommer sig av att kurserna går upp och ner

  1. Du börjar spara 100 euro per månad och för det får du en andel av en fond. Du sparar 100 euro varje månad men fondandelarnas värde sjunker när börsen går ner. 
  2. Du köper varje månad fondandelar till sjunkande priser.
  3. Börsen har sjunkit 55 % och värdet på en andel har sjunkit till 45 euro. Du får ändå för samma 100 euro nu flera andelar än tidigare. Fondandelarna är på sätt och vis på rea.
  4. Börsen svänger uppåt och andelens värde har stigit till 65 euro. Eftersom du köpt flera andelar billigt har du redan nu förtjänat tillbaka den tillfälliga värdenedgången som kursfallet orsakade.
  5. Börskurserna är igen på samma nivå om när du började. Värdet på dina besparingar har ändå redan ökat med 43 %.