Ansök om vinstmedel från Kvevlax Sparbank

Kvevlax Sparbank vill stödja närregionen och lediganslår vinstmedel som registrerade föreningar, organisationer eller samfund kan ansöka om. Bankens principalkår beviljar på basen av ansökningarna bidragen i april. Fyll i ansökan och returnera den till banken senast den 15.3.2021. Ansökan och anvisningar om hur den skall returneras hittar du här.
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...