Utlandsaffärer - Trade Finance

Maximera möjligheterna och minimera riskerna för ditt företags utlandsaffärer med Trade Finance-tjänsterna.

check

Mångsidiga betalningsmöjligheter för utlandsaffärer

check

Säkerhet i betalningsmottagning i utlandsaffärer

check

Minskar på riskerna kopplade till utlandsaffärer

Riskhantering för internationella affärer

Internationaliseringen medför nya utmaningar för affärerna. De betalningssätt och säkerheter som används i handeln, och således också sannolikheten för risker, varierar från land till land. Särskilt på utvecklingsmarknaderna är det viktigt att man kan identifiera de risker som är förknippade med handeln.

En affär innefattar alltid två parter, ibland fler. Därför kan också den utländska motparten vilja försäkra sig om att affärerna är riskfria. Då måste du kunna bevisa att ditt företag kan klara av sina förpliktelser enligt handelsavtalet och att leverera varan och betala enligt avtalsvillkoren.

Trade Finance-tjänsterna som ditt stöd

Företag och företagare som agerar på den internationella marknaden har all orsak att skydda sig mot riskerna i utlandsaffärer med de betalnings- och finansieringstjänster som Trade Finance ger. I vårt omfattande urval av tjänster ingår bankgarantier för utlandsaffärer, remburser och inkasso.

Sparbankens Trade Finance-tjänster för export- och importföretag:

  • Exportremburser
  • Exportinkasso
  • Importremburser
  • Importinkasso
  • Standbyremburser
  • Utländska bankgarantier


Välj de Trade Finance-produkter som passar ditt företag tillsammans med din egen Sparbank. Ta kontakt.

Vi tillhandahåller Sparbankens Trade Finance-produkter i samarbete med Danske Bank. 

Vill du veta mer om tjänsterna som berör utlandsaffärer? Ta kontakt. 

Läs också de här

Företagslån

Ett företagslån skräddarsys att passa ditt företags behov. Det passar för både stora och små anskaffningar samt för att finansiera investeringar.

Fast ränta

Den låga räntenivån har varat länge, men nu kan man redan skönja en uppgång. Välj fast ränta på ditt företags lån så hålls lånets räntesats oförändrad under hela den avtalade perioden.

Gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering hjälper ditt företag växa och är ett utmärkt tillägg till den finansiering banken erbjuder. Vi erbjuder tre finansieringsalternativ; juniorlån, företagslån och brolån.

Bankgaranti

Bankgarantin bevisar din betalningsförmåga åt avtalsparterna.

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Avbetalning

Ett avbetalningsavtal möjliggör stora och långvariga anskaffningar både sansat och smidigt.

Räntekorridor

Vill du ha trygghet i ditt företags vardag? Välj räntekorridor så får du förutsägbarhet i ditt före-tags verksamhet och en maximi- och minimiräntesats för ditt lån.

Leasing

Med leasingfinansiering gör du även större anskaffningar lätt och smidigt. Långtidshyrning medför många fördelar till ditt företag.

Du får fram PRISLISTAN och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på din Sparbank i fältet

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–22.
...