SEPA expressbetalning

SEPA expressbetalning är en europeisk betalningstjänst i realtid där du kan betala 24/7 – varje dag, året om. Med SEPA expressbetalning överförs kapital på några sekunder från betalaren till mottagaren, oberoende om betalningen kommer från Finland eller annanstans från Europa.

Som vår kund kan du motta SEPA expressbetalning

I första skedet möjliggör Sparbankens SEPA-tjänst mottagning av expressbetalning.

Avsändning av betalningar tillkommer senare.

Kort om SEPA expressbetalningar:

  • Möjligt med banker som är med i tjänsten (lista över bankerna finns här*)
  • För tillfället kan Sparbankens kunder motta SEPA expressbetalningar, avsändning av SEPA expressbetalning kommer i bruk senare
  • SEPA är alltid i euro
  • Generell maximisumma 15 000€, med undantag av banker som sinsemellan har bestämt en högre gräns (t.ex. mellan inhemska banker finns det ingen övre gräns)
  • Information om priser hittar du i din egen Sparbanks prislista
  • Mottagning av SEPA erbjuds automatiskt till alla Sparbankens kunder. Du behöver inte göra några förändringar i ditt kundförhållande eller dina tjänster
  • I SEPA tjänsten följer man allmänna villkor för eurobetalningar inom eurobetalningsområdet.

*Obs. Många banker erbjuder i första skedet endast mottagning av expressbetalningar.

...