Gemensamt konto

Matinköp, gemensamma försäkringar och lån, hyra och bolagsvederlag, inredning … ett gemensamt konto gör det lättare att sköta den gemensamma ekonomin.

Sparbankens varumärkesbild.

Gemensamt konto vid sidan av ett personligt konto

Avsikten med ett gemensamt konto är att underlätta vardagen till exempel för ett par som bor tillsammans så att vissa gemensamma utgifter alltid går från samma konto. Det gemensamma kontot ersätter inte ett eget konto, utan bådas personliga inkomster, såsom lön och pension, ska fortfarande gå till det egna kontot.

Innan ni öppnar ett konto ska ni komma överens om spelreglerna för kontot, det vill säga för vad och för vilka inköp det gemensamma kontot är avsett. På samma sätt kan ni komma överens om en lämplig summa som båda överför till kontot varje månad.

Ett gemensamt konto kan vara en god lösning också till exempel för att administrera kostnaderna för släktens gemensamma sommarstuga. Till ett gemensamt konto kan man ansluta högst tio kontohavare och kontoanvändare med dispositionsrätt.

Använda kontot tillsammans eller separat?

När kontot öppnas bestämmer man hur och vem som kan använda pengarna på kontot. Antingen kan båda använda kontot också separat eller så ska alla kontohavare vara på plats när pengarna på kontot används.   

Vissa begränsningar finns ändå: i båda fallen krävs samtycke av båda kontohavarna för att göra ändringar i användningen av kontot och för att avsluta kontot.

Bankkort anslutet till kontot för en eller flera

Till ett gemensamt konto kan man ansluta ett kort för antingen en eller flera kontoanvändare. Sparbankens alla betalkort kan anslutas till kontot.

Kontoutdragen visar alltid kortets nummer i samband med kortinköp. På det sättet kan du se vem som har betalat inköp med kortet.

Kontakta Sparbanken om du vill öppna ett gemensamt konto.

Läs också de här

BSP-konto och bostadsinvestering

Är ditt mål att köpa ditt första egna hem? Om du öppnar ett BSP-konto när du är 15-39 år får du många förmåner och ett tydligt och klart sparprogram för att förverkliga din plan.

Brukskonto

Ett brukskonto är ett konto för inkomster och dagliga betalningar som passar för alla. Du kan ansluta ett betalkort, e-fakturor till kontot, mobil- och nätbanken.

Värdeandelskonto

Du behöver ett värdeandelskonto för att förvara elektroniska värdepapper som ETF-fonder eller aktieoptioner. Till kontot kopplas alltid också ett skötselkonto.

Konto till barn

Lär ditt barn så tidigt som möjligt att det är viktigt att spara. Det första steget till sparande är att öppna ett eget konto till barnet.

Sparkonto

Det lönar sig att sätta in också små summor på sparkontot. Där är pengarna trygga utan några extra risker.

Du kan se prislistan genom att ange orten i fältet och välja den i listan.

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byt kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–20.
...