Gemensamt konto

Ett gemensamt konto underlättar vardagen och skötseln av gemensamma penningärenden. Från konto sköter du behändigt gemensamma matinköp, betalar räkningar och boendekostnader.

Sparbankens varumärkesbild.

Ett gemensamt konto vid sidan av ett personligt konto

Syftet med ett gemensamt konto är till exempel att underlätta vardagen för ett par som bor tillsammans, när de gemensamma utgifterna alltid går från samma konto. Ett gemensamt konto ersätter inte ditt eget konto, utan du bör fortsätta styra bådas personliga inkomster, såsom lön eller pension, till det personliga kontot.

Innan du öppnar ett konto bör du komma överens om spelreglerna för kontots användning, dvs. för vilket ändamål och för vilken typ av inköp det gemensamma kontot är avsett. Det är också bra att komma överens om ett belopp som var och en överför till kontot varje månad.

Ett gemensamt konto kan också ha fler än en kontoinnehavare eller användare. Ett gemensamt konto kan också vara en bra lösning för att sköta om till exempel kostnaderna för släktens gemensamma stuga.

Använda kontot tillsammans eller var för sig?

När kontot öppnas kommer man överens om vem som kan använda medlen på kontot och på vilket sätt. Antingen kan kontoinnehavarna använda kontot separat eller så, att alla kontoinnehavare ska vara närvarande på bankkontoret när medlen på kontot används. Om ni kommer överens om att kontot kan användas separat av innehavarna är det möjligt att använda kontot i mobil- och nätbanken samt med kort.

Ändringar av avtalet och avslutande av kontot kräver alltid samtycke från alla kontoinnehavare, även om båda kan använda kontot separat.

Ett betalkort kan anslutas till kontot för en eller flera kontoanvändare

Alla Sparbankens betalkort kan anslutas till ett gemensamt konto. Bland kontotransaktionerna och på kontoutdraget ser du alltid det kortnummer som använts för att betala för köpet.

Hur öppnar jag ett gemensamt konto?

Som kunder i samma Sparbank kan ni öppna ett gemensamt konto genom att skicka in en ansökan om brukskonto via den ena ägarens nätbank. Båda ska uppdatera sina egna uppgifter innan kontot öppnas. I nätbanken kan du uppdatera dina personuppgifter genom att klicka på ditt namn och välja "Mina uppgifter" eller i mobilbanken via din profil under "Övriga uppgifter".

Uppgifter om övriga ägare ska läggas till i kontoansökan i fältet för tilläggsinformation: namn och personbeteckning. I fältet för tilläggsinformation ska också anges om hur ni vill använda kontot: om ni vill använda kontot tillsammans (i så fall kan kontot endast användas på ett bankkontor) eller separat, vilket gör det möjligt att använda kontot i mobil- och internetbanken. Vi skickar kontoavtalet till alla parter via mobil- och nätbanken för underskrift.

Som Sparbankskund kan du enklast boka tid till ett nätmöte eller ett möte på kontoret via mobil- eller nätbanken. Nya kunder kan boka tid för ett nätmöte eller på ett kontor.

 

Läs mer

Sparbankens kreditkort
Försäkringar

Läs också de här

Visa Credit/Debit

Visa Credit/Debit är det vanligaste kortet hos Sparbankens kunder. Kredit- och bankkort i samma kort bidrar med flexibilitet och valfrihet i betalningarna.

Sparbanken Mobil

Sköt dina bankärenden smidigt och säkert – var du än rör dig! Ladda ner Sparbanken Mobil till din telefon och pekplatta.

Sparbanken Identifiering

I applikationen Sparbanken Identifiering identifierar du dig tryggt och enkelt på nätet. Använd en PIN-kod som du själv bestämt, fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.

Betalningssätt

Smidigast betalar du dina fakturor via Sparbankens nät- eller mobilbank. Du kan betala med e-faktura, direktbetalning eller betalkuvert.