Företagarna berättar – så påverkar undantagssituationen oss

Coronavirusepidemin har drabbat många företagares ekonomi. Vi intervjuade på distans företagare och frågade om deras tankar, erfarenheter och tips om den exceptionella situation som coronaviruset orsakat.

Happy Waffle - Arnold Siku

Coronavirusepidemin har orsakat ett undantagstillstånd i hela Finland, vilket också återspeglas i företagarnas ekonomi. Vi intervjuade ansvariga på små och medelstora företag om vad de funderat på under epidemins frammarsch. En sak ville de lyfta fram; vi kommer att klara av det här tillsammans.

Arnold Siku, 31-årig företagare i Helsingfors/Happy Waffle

Happy Waffle Helsinki är det första inhemska våffelkonceptet som med gott humör serverar en läcker fusion av glutenfria bubbelvåfflor i Hongkong-stil.

Hur syns den exceptionella situation som coronaviruset orsakat hos er?

– Antalet kundbesök på plats har minskat. Eftersom försäljningen minskar, måste vi också försöka minska på kostnaderna. Till exempel i dag arbetar jag ensam, när vi tidigare var upp till fyra personer på jobbet under livliga dagar, berättar Arnold.

Hur förbereder ni er och vilka åtgärder har ni redan vidtagit?

– Vi försöker minska på kostnaderna och förhandla med bl.a. banken och andra aktörer om situationen. Situationen förändras hela tiden och det kommer mycket ny information, så vi ser framåt snarare en timme åt gången än en dag åt gången. Vi förbereder oss på olika scenarier och anvisningar. Vi utreder också hur bestämmelserna påverkar bl.a. arbetstagar-, arbetsgivar- och skatteärenden. För närvarande kommer det mycket information och utmaningen är att hitta nyttig information som gäller just oss – till exempel företagarens pensionsförsäkringar eller arbetspensionsavgifter.

Vad önskar du som företagare att människor ska göra?

– Jag önskar att människor stöder företag genom att köpa i synnerhet inhemska tjänster och produkter, naturligtvis med beaktande av lagar och föreskrifter. Detta är särskilt viktigt i denna exceptionella situation. Tillsammans kommer vi säkert att klara situationen, men nu är det särskilt viktigt att kunderna köper de finländska tjänster och produkter som de i normala fall också köper. Denna regel kommer jag också att följa själv, och tillsammans kommer vi nog att klara oss.

Vilka är dina tips som företagare?

– Det är viktigt att man delar med sig av kunskap. Detta är en exceptionell situation för många, så goda tips och nyttig information behöver vi alla. Diskutera gärna med experter, till exempel banken kan ge nyttig information. Om jag måste sammanfatta mitt tips i en mening så är den: kom ihåg att stödja och utnyttja inhemska företagares tjänster och produkter. Särskilt just nu.

 

Roope Lehtoranta, 31-årig företagare från Träskända / Ohoi Creative Oy

Ohoi Creative Oy är en strategisk reklambyrå som bland annat har förnyat Träskända stads varumärke.

Hur ser nuläget ut hos er?

– Nuläget avspeglas hos oss genom att situationen för våra kunder har förändrats. Exempel på detta är att mässor eller evenemang ställs in. Nu behövs både kris- och marknadsföringskommunikation, men om krisen eventuellt pågår länge, innebär det att många företag också måste se över sin affärsverksamhet och marknadsföring. Vi tror att det finns efterfrågan på vår kompetens också i dessa svåra tider. I vårt arbete går det lätt att jobba på distans, men till exempel rekommendationen att hålla barn i daghemsåldern hemma för med sig en egen krydda.

Hur förbereder ni er och vilka åtgärder har ni redan vidtagit?

– Situationen förändrades överraskande och kommer antagligen att ytterligare förändras. Vi följer händelserna noga. Det är viktigt att företagen och företagarna inte lämnas ensamma nu. Vi vill ge andra vårt stöd. Glädjande nog verkar det som om stöd erbjuds från olika håll, till exempel banker, som aktivt har kommunicerat om bl.a. flexibilitet för företagare. Vårt team är av en sådan storlek att vi inte behöver permittera. I stället försöker vi proaktivt fundera på läget ur våra kunders synvinkel och ge dem förslag till lösningar. Vi förbereder oss på situationen genom att utvidga vårt nätverk för att vi ska kunna dela med oss av information och praktiska tips samt skapa värdefulla nya kontakter.

Vad önskar du som företagare att människor ska göra?

– I denna situation lönar det sig att gynna inhemskt och stödja i synnerhet lokala småföretagare. Genom att nu köpa gåvokort, eller ett knippe lunchsedlar eller seriebiljetter för olika syften, stöds småföretagarnas livsviktiga kassaflöde. Och så är det viktigt att vi inser att detta inte är världens undergång. Nu är det också ett utmärkt läge att förutse framtida behov och i mån av möjlighet göra anskaffningar på förhand.

Vilka är dina tips som företagare?

– Jag anser att det viktigaste är att var och en erbjuder sin hjälp och utvidgar sitt stödnätverk. Med hjälp av stödnätverk och samarbete klarar vi också denna situation. Ett konkret tips för den som vill utvidga sina nätverk är Facebook-gruppen ”Yrittäjät #ostapieneltä”. Där ger företagare värdefulla tips och diskuterar sådant som de oroar sig över och funderar på. Vidare kan företagare också fundera på om de kan förnya sin nuvarande verksamhet så att den fungerar också på webben, nu när antalet kontakter ansikte mot ansikte har blivit färre.

 

Behöver du hjälp med finansieringen av ditt företag? Kontakta oss. Vi hjälper gärna. Vi har också på denna webbplats sammanställt information för dig om hur det lönar sig att agera i den undantagssituation som råder till följd av coronaviruset. Vi uppdaterar webbplatsen kontinuerligt.

Funderar du på verksamheten i ditt företag och hur den borde förnyas. Läs mer om programmet Vill förnya dig. Programmet ger dig konkreta tips och kollegiala nätverk.

 

Företagarna intervjuades den 20 mars.

...