Sparbanken stöder sina företags-, jord- och skogsbrukskunder i coronavirussituationen

Coronaviruset förorsakar utmaningar, speciellt för företags-, jord- och skogsbrukskunder. Sparbanksgruppen stöder dem i denna situation i enlighet med gruppens grundläggande uppdrag.

Sparbanksgruppen stöder företags-, jord- och skogsbrukskunder med de utmaningar som coronaviruset medför. Effekterna av coronaviruspandemin är långtgående och påverkar nu verksamheten för företag, jordbruks- och skogsbrukskunder i nästan alla branscher.

Finnvera och flera andra aktörer har vidtagit åtgärder

Finnvera och flera andra aktörer har vidtagit åtgärder för att minimera effekterna av coronaviruspandemin, för att säkerställa de finländska företagens överlevnad och för bevarandet av arbetsplatser. Finnvera strävar dels efter att hjälpa företag i händelse av en plötslig förändring i den ekonomiska situationen orsakad av coronaviruset. Finnvera har meddelat att de kommer att utvidga användningen av SMF-garantin till att omfatta finansiering av rörelsekapital.

Sparbanksgruppen samarbetar också med till exempel Fundu och Lähirahoitus. Vi bär ett socialt ansvar tillsammans med våra samarbetspartners, och vill hitta den bästa lösningen för att hjälpa ditt företag.

Om du funderar över ditt företags ekonomiska situation, kontakta din bank via nätbanken så tidigt som möjligt.

Frågor om corona? Vi har satt ihop en informationssajt om ämnet och vi uppdaterar sidan ständigt.
Skriven
Typ
Nyhet
...