Vad händer under en låneförhandling?

Planerar du att till exempel ta ett bostadslån eller börja placera? Du kanske känner dig nervös inför ett möte med en bankexpert mendet behöver du inte vara! När du har läst den här artikeln vet du vad ni kommer att prata om på mötet med en av bankens experter och hur du förbereder dig för det.

Säästöpankin brändikuva

Även om vi lever i internetåldern vet vi på Sparbanken att ett möte öga mot öga ändå är överlägset bäst. På Sparbanken betjänar våra experter dig öga mot öga både på kontoren och på nätmöten.

I allmänhet är det bra att styra stegen till kundrådgivaren när det är fråga om större frågor som gäller den egna ekonomin. Kundrådgivaren träffar bland annat dem som byter bank, som söker bo-, renoverings- eller billån och dem som är intresserade av att placera.

– I låneförhandlingar är det viktigt att mötas ansikte mot ansikte. I växelverkan uppstår ett ömsesidigt förtroendefullt förhållande ur såväl kundens som bankens synvinkel, berättar kundrådgivaren Jaana Ilosalo..

När du vill komma och diskutera ett lån eller sparande och placerande

När ett lån eller annan tilläggsfinansiering är aktuellt, lönar det sig att före mötet fylla i en låneansökan eller bostadslåneansökan på vår webbplats – då har vi kommit ett steg längre när ett nätmöte eller möte på kontoret har bokats.

Du kan också före mötet läsa om alternativen och möjligheterna att spara och placera. Med vår sparkalkylator kan du till exempel undersöka olika alternativ i förhållande till dina mål.

Om du också har placeringar i andra banker och vill diskutera dem, håll då de nödvändiga dokumenten i din närhet när mötet blir aktuellt.

Vad ska man ha med sig till låneförhandlingen?

– Det som mest inverkar på möjligheten att få lån är kundens utgifter, inkomster och naturligtvis hur stort lån man behöver. Ju noggrannare man känner sin egen situation desto enklare går diskussionen, säger Ilosalo.

Eftersom man i förhandlingarna går igenom kundens ekonomi, lönar det sig att innan man går till banken lista alla sina regelbundna och oregelbundna inkomstkällor samt fasta utgifter såsom räkningar och eventuellt redan befintliga lån såsom kreditkortsskulder eller studielån. Om man har hunnit samla förmögenhet till exempel i form av placeringar eller en bostad är det bra att anteckna också det.

Utgifter, inkomster och egendom ska man helst ha svart på vitt. Ilosalo ger rådet att man ska ta med lönebesked, kontoutdrag och eventuella andra dokument som gäller egendom, särskilt om man är kund i någon annan bank.

– Om man gör en låneansökan före mötet påminner banken i allmänhet i förväg om de papper som behövs. Om man ändå glömmer dem är det inte hela världen eftersom man kan lämna in dem till banken också efter mötet, säger Ilosalo.

Vad pratar man om i en låneförhandling?

Vad händer riktigt på mötet med kundrådgivaren? Nervös behöver man absolut inte vara för kundrådgivarna finns till just för att man ska gå igenom också komplicerade saken med kunden i lugn och ro.

I allmänhet börjar man mötet med Ekonomistunden, där man går igenom kundens situation, mål och långsiktiga ekonomiska planer. Som stöd för diskussionen kan man tillsammans räkna ut vad allt som är möjligt.

I en låntagningssituation skapar Ekonomistunden i allmänhet klarhet i hur stort lån man kan få och med vilka villkor. Sedan är det dags att gå igenom praktiska saker dvs. lånevillkoren. De viktigaste diskussionsämnena under låneförhandlingen är lånets storlek och amorteringstakten, valet av referensränta mellan Euribor och fast ränta samt marginalens storlek.

– Man kan förstås bekanta sig med saken i förväg men man behöver inte kunna en enda term, eftersom vi går igenom saken tillsammans, säger Ilosalo.

Ett viktigt ämne under förhandlingen är också långtidsplaneringen, eftersom ett stort lån binder också när det sker förändringar i den egna ekonomin eller i världsekonomin. Därför ska man redan när man tar lån också tänka på egna planer för att spara och placera. Det går enkelt eftersom man i Ekonomistunden tar fram en egen sparar-placerarprofil för kunden och den ger tips om lämpliga sätt att spara.

– Många låntagare börjar också månadsspara regelbundet när de ansöker om lån. Räntorna är låga för tillfället och att spara är ett lätt sätt att förbereda sig på höjda räntor. Det lönar sig också att trygga överraskande situationer i livet med det låneskydd som ansluts till lånet, summerar Ilosalo.

Bekanta dig med våra lånealternativ.

Bekanta dig med våra alternativ för sparande och placerande.

Snabbtips för ett möte

  1. Om mötet äger rum på kontoret, kontrollera om du behöver ett pass eller om till exempel ett körkort räcker. 
  2. Om du på ett möte vill sköta bankärenden för en minderårig behövs samtycke från båda vårdnadshavarna. Läs mer om hur du sköter ett barns bankärenden.
  3. Vad gäller låneärenden, fyll i låneansökan eller ansökan om bostadslån före mötet, så vi är redan kommit ett steg längre i själva mötet.
  4. Om du vill diskutera de sparlösningarna som passar dig bäst kan du till exempel ta med dig handlingar om dina placeringar i en annan bank. 
  5. I företagsfrågor ska du se till att du har rätt att agera för det företag eller den förening du representerar.  
Kategorier
Hem bostad och vardag

Intressant just nu