Vad händer under en låneförhandling?

Planerar du att ta ett bolån eller att börja placera? Det första besöket hos bankens kundrådgivare kan kännas lite pirrigt – helt i onödan! När du läst det här vet du hur det går till när du besöker banken.

Fastän vi lever i nätbankernas tidevarv vet vi i Sparbanken att inget går upp mot ett äkta möte. I Sparbankerna hjälper kundrådgivarna kunderna med allt det som är trevligare att sköta ansikte mot ansikte än via webben. I höst kan möten ske också på webben med vår nya nätförhandlingsmöjlighet. 

I allmänhet är det bra att styra stegen till kundrådgivaren när det är fråga om större frågor som gäller den egna ekonomin. Kundrådgivaren träffar bland annat dem som byter bank, som söker bo-, renoverings- eller billån och dem som är intresserade av att placera. 

– I låneförhandlingar är det viktigt att mötas ansikte mot ansikte. I växelverkan uppstår ett ömsesidigt förtroendefullt förhållande ur såväl kundens som bankens synvinkel, berättar kundrådgivaren Jaana Ilosalo i Huittisten Säästöpankki. 

Hur ska man förbereda sig för en låneförhandling?

När det blir aktuellt att diskutera lån eller andra frågor i den egna ekonomin är det första steget att boka tid till ett möte. När du ska ansöka om lån kan du först bekanta dig med Sparbankens olika lånealternativ och sedan testa konkreta summor med låneräknaren. Det är också lätt att i förväg titta på vilka möjligheter det finns att spara och placera

Innan man träffar kundrådgivaren är det viktigt att tänka över sin egen situation och sina mål, särskilt om man ansöker om lån. De viktigaste frågorna kommer i allmänhet upp om man fyller i en låneansökan på nätet.

Vad ska man ha med sig till låneförhandlingen?

– Det som mest inverkar på möjligheten att få lån är kundens utgifter, inkomster och naturligtvis hur stort lån man behöver. Ju noggrannare man känner sin egen situation desto enklare går diskussionen, säger Ilosalo.  

Eftersom man i förhandlingarna går igenom kundens ekonomi, lönar det sig att innan man går till banken lista alla sina regelbundna och oregelbundna inkomstkällor samt fasta utgifter såsom räkningar och eventuellt redan befintliga lån såsom kreditkortsskulder eller studielån. Om man har hunnit samla förmögenhet till exempel i form av placeringar eller en bostad är det bra att anteckna också det.

Utgifter, inkomster och egendom ska man helst ha svart på vitt. Ilosalo ger rådet att man ska ta med lönebesked, kontoutdrag och eventuella andra dokument som gäller egendom, särskilt om man är kund i någon annan bank. 

¬– Om man gör en låneansökan före mötet påminner banken i allmänhet i förväg om de papper som behövs. Om man ändå glömmer dem är det inte hela världen eftersom man kan lämna in dem till banken också efter mötet, säger Ilosalo. 

Vad pratar man om i en låneförhandling?

Vad händer riktigt på mötet med kundrådgivaren? Nervös behöver man absolut inte vara för kundrådgivarna finns till just för att man ska gå igenom också komplicerade saken med kunden i lugn och ro. 

I allmänhet börjar man mötet med Ekonomistunden, där man går igenom kundens situation, mål och långsiktiga ekonomiska planer. Som stöd för diskussionen kan man tillsammans räkna ut vad allt som är möjligt. 

I en låntagningssituation skapar Ekonomistunden i allmänhet klarhet i hur stort lån man kan få och med vilka villkor. Sedan är det dags att gå igenom praktiska saker dvs. lånevillkoren. De viktigaste diskussionsämnena under låneförhandlingen är lånets storlek och amorteringstakten, valet av referensränta mellan Euribor och fast ränta samt marginalens storlek. 

– Man kan förstås bekanta sig med saken i förväg men man behöver inte kunna en enda term, eftersom vi går igenom saken tillsammans, säger Ilosalo. 

Ett viktigt ämne under förhandlingen är också långtidsplaneringen, eftersom ett stort lån binder också när det sker förändringar i den egna ekonomin eller i världsekonomin. Därför ska man redan när man tar lån också tänka på egna planer för att spara och placera. Det går enkelt eftersom man i Ekonomistunden tar fram en egen sparar-placerarprofil för kunden och den ger tips om lämpliga sätt att spara. 

– Många låntagare börjar också månadsspara regelbundet när de ansöker om lån. Räntorna är låga för tillfället och att spara är ett lätt sätt att förbereda sig på höjda räntor. Det lönar sig också att trygga överraskande situationer i livet med det låneskydd som ansluts till lånet, summerar Ilosalo. 

Bekanta dig med våra lånealternativ här

Bekanta dig med våra alternativ för sparande och placerande här
 
Kategorier
...