Placerare – gör inte så här!

Har jag fångat din uppmärksamhet? Ja, tyvärr pratar man ofta bara om vad man inte får göra och vad man ska undvika. I det här blogginlägget ska jag i stället prata om vad en placerare kan göra och hur det går på marknaden.

Oavsett om det gäller coronaviruset eller placeringar pratar man i medierna oftast om vad man inte får göra och vad man ska undvika. ”Aktierna är redan för dyra”, ”räntorna ger ingenting”, ”tänk på säkerhetsavstånden”, ”stanna hemma”, ”använd munskydd”.  Man ser ofta på saker ur ett negativt perspektiv. I de sociala medierna finns numera så mycket innehåll att information och nyheter ofta drunknar i flödet. Beslutet om att läsa eller inte läsa en text fattas ofta utifrån rubriken. Är det verkligen så att negativa rubriker lockar till sig klick och att klickjournalistiken blomstrar?

Vad kan man göra under pandemin?

Under den värsta pandemitiden såg man sällan rubriker eller expertutlåtanden om vad man borde göra och satsa på. Jag såg till exempel inga anvisningar för hur man kan förbättra sin egen motståndskraft, även om detta är väldigt viktigt och berör alla. Nyheterna målade också upp en bild av en kollapsad aktiemarknad och mörka moln på placeringshimlen. Även där var lösningsförslagen få.

Nu ser vi dock ljusglimtar. Aktiemarknaden har stigit mycket från coronatidens bottennoteringar.

Är det tid att köpa eller sälja?

Räntenivån är fortfarande mycket låg, och kommer att vara det länge. Samtidigt pågår stimulansåtgärder av sällan skådat slag. Vad kommer detta att leda till? Pengarna kommer oundvikligen att söka sig till aktier, där dividendavkastningen är god i förhållande till den låga räntenivån. Är det nu alltså rätt tid att placera? Jag skulle vilja påstå att det inte finns någon perfekt tidpunkt att placera. Det finns alltid kriser, som kan vara ekonomiska eller politiska. Att sprida placeringarna över tid är A och O. Då behöver man inte vänta på ”rätt tillfälle”.

För en enskild placerare kan det kännas svårt att veta hur mycket man borde placera på aktie- eller räntemarknaden och i vilka proportioner. Blandfonder är bra lösningar i detta läge, så portföljförvaltarna hela tiden funderar på saken åt dig. I skrivande stund överviktar vi aktiemarknaden och underviktar räntemarknaden. Situationerna och utsikterna förändras dock snabbt, särskilt i dessa tider.

För en långvarig placerare är det svårt eller nästan omöjligt att försöka tidsbestämma marknaden. Särskilt nu när marknaderna svänger mycket åt olika håll.

En månadsplacerare bör exempelvis inte bry sig om svängningarna, utan bara fortsätta med sitt systematiska månadsplacerande. Om du tänker att du inte hinner följa marknaden under sommaren, behöver du inte oroa dig. Någon av portföljförvaltarna är alltid på plats även under sommaren och gör nödvändiga ändringar i portföljerna.

Tre råd till månadsplacerare:

  1. Ta det lugnt.
  2. Håll dig till placeringsplanen.
  3. Njut av sommaren. Någon av portföljförvaltarna är alltid på plats för att hålla koll på hur dina medel utvecklas.  

 

Mark Mattila

Mark Mattila arbetar som ränteportföljförvaltare inom Sp-Fondbolag Ab, som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis Sb-Fondbolags placeringssyn, som förvaltar Sparbanken-fonderna.

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Investeraren ska självständigt och på eget ansvar fatta sina investeringsbeslut.


Läs också våra andra portföljförvaltares bloggar:

Många fondplacerare agerar exemplariskt mitt i krisen

Krävdes det en coronakris för att företagen skulle inse sitt ansvar?

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu