Sparbankens ekonomiöversikt

Världsekonomin var i stor chock men nu är har återhämtningen börjat. Finland har, i alla fall hittills, klarat sig bra jämfört med andra länder. En betydande risk i fortsättningen är spridningen av viruset, men till exempel att man hittar ett vaccin kan ändra förutsättningarna snabbt. Oberoende av krisen eller kanske krisen till trots, är det mycket bra att ta hand om den egna ekonomin. I videon med Sparbankens huvudekonom Henna Mikkonen berättar hon mera om de ekonomiska utsikterna.

I Sparbankens ekonomiöversikt ger vår chefsekonom Henna Mikkonen en kortfattad och sammandragen överblick över aktuella ekonomiska frågor. I översikten diskuteras både det inhemska och internationella ekonomiska läget, ekonomiska fenomen som förklarar rådande ekonomiska förhållanden, och statistik som påverkar och beskriver den ekonomiska utvecklingen. Ekonomiöversikten publiceras som en inspelning fyra gånger om året 14.1. / 7.4. / 11.8. / 6.10. (på finska).
 
SPARBANKENS EKONOMIÖVERSIKT 7.4.2020 (PÅ FINSKA)
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu