Sparbankens ekonomiöversikt

År 2021 är tudelat. Ännu under början av året kämpar vi med coronaviruset, men i slutet av året börjar återhämtningen. När återhämtningen inleds beror på hur coronaviruset sprids och på hur vaccinationerna framskrider. Finlands ekonomi visar en tillväxt på 2,5 % och återhämtningen kommer sannolikt att ske under årets andra hälft. Som helhet blir den ekonomiska tillväxten i Finland svagare än i andra länder, men detta kan förklaras med att nedgången år 2020 var mindre än i andra länder. ”Vi kan alltså se fram emot ett klart bättre ekonomiskt år än det föregående”, säger vår chefsekonom Henna Mikkonen. Se Sparbankens ekonomiöversikt.

I Sparbankens ekonomiöversikt ger vår chefsekonom Henna Mikkonen en kortfattad och sammandragen överblick över aktuella ekonomiska frågor. I översikten diskuteras både det inhemska och internationella ekonomiska läget, ekonomiska fenomen som förklarar rådande ekonomiska förhållanden, och statistik som påverkar och beskriver den ekonomiska utvecklingen. Ekonomiöversikten publiceras som en inspelning fyra gånger om året 14.1. / 15.4. / 19.8. / 14.10. (på finska).

 

Sparbankens ekonomiöversikt 6.10.2020

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu