Sparbankens ekonomiöversikt

Finlands ekonomi klarade det första skedet av coronakrisen bättre än andra länders. Det betyder dock inte att läget kommer att vara lika bra i framtiden. Vi hör oroande nyheter bland annat från industrin, där beställningarna redan har minskat betydligt och inte heller uppsägningar har kunnat undvikas. Hur ser de ekonomiska utsikterna ut för resten av hösten, då den andra coronavågen också har ökat osäkerheten bland befolkningen? Och hur borde hushållen sköta sin egen ekonomi under krisen? Vår chefsekonom Henna Mikkonen tar upp dessa frågor i Sparbankens ekonomiöversikt (på finska).

I Sparbankens ekonomiöversikt ger vår chefsekonom Henna Mikkonen en kortfattad och sammandragen överblick över aktuella ekonomiska frågor. I översikten diskuteras både det inhemska och internationella ekonomiska läget, ekonomiska fenomen som förklarar rådande ekonomiska förhållanden, och statistik som påverkar och beskriver den ekonomiska utvecklingen. Ekonomiöversikten publiceras som en inspelning fyra gånger om året 14.1. / 7.4. / 11.8. / 6.10. (på finska).
 

SPARBANKENS EKONOMIÖVERSIKT 11.8.2020 (PÅ FINSKA)

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu