Åren är inte bröder – kommer det finska ordstävet att bli verklighet år 2021?

Chefsekonom Henna Mikkonen.

Det finns ett ordstäv som lyder ”Åren är inte bröder”. Inte heller halvår är bröder, och i år har vi verkligen fått ett bevis på detta. Enligt vad vi nu känner till står vi inför ett tudelat ekonomiskt år.

I början av året härjar viruset ännu bland oss och den traditionella influensasäsongen ger det eventuellt ännu mera fart. Detta innebär att restriktionerna kommer att fortsätta, människornas försiktighet och arbetslösheten ökar och i vissa företag kanske man redan ser kistbottnen. Vi står alltså ännu inför en ekonomiskt utmanande vinter och då kommer den ekonomiska tillväxten även som bäst att vara svag.

En skillnad jämfört med coronamånaderna ifjol är att vi kan skymta en lättnad. Vaccinationerna har inletts runt om i världen och småningom kan de ekonomiska restriktionerna hävas och osäkerheten minskar när vaccinationerna framskrider. Det kommer förstås att ta sin tid, det är ju frågan om en massiv global logistisk åtgärd. Vi kan också råka ut för bakslag under resans gång. Därför torde den betydande ekonomisk återhämtning ske först under årets senare halvår. Jag hoppas vi orkar ännu lite till – bättre tider finns redan bakom hörnet!

Otrolig utveckling av vaccin – hoppas vi kan göra det på nytt

I slutet av år 2020 fick vi glada nyheter när flera olika läkemedelsföretag meddelade att de har utvecklat ett fungerande vaccin och utvecklingsarbetet i många företag var på slutrakan. Enligt min uppfattning utvecklades detta vaccin snabbare än något annat tidigare vaccin. Nu är det tid för hurrarop och fanfarer och jag anser även i övrigt att detta är ett utmärkt bevis på att mänskligheten kan åstadkomma mirakel när alla drivs av samma vilja och man är redo att arbeta för saken. Jag hoppas att vi även i framtiden kommer att få se motsvarande ansträngningar, till exempel i kampen mot klimatförändringen.

Kommer det finska ordstävet att bli verklighet?

Ordstävet ”Åren är inte bröder” härstammar från att månvarvets dagar varje år flyttas 11 dagar bakåt i almanackan och därför ändrades tidpunkterna för sådden enligt månvarvet varje år. Även om förhållandena förra året i övrigt skulle ha varit likadana var månvarvet inne i en annan fas, vilket i sin tur påverkade sådden. Först efter 19 år var månvarvet åter likadant, vilket betyder att ”brödraåret” hittades så långt ifrån. Därför sparade de äldre generationerna sina gamla almanackor och sökte en jämförelsepunkt för sådden 19 år bakåt i tiden.

För 19 år sedan, år 2002, var den ekonomiska tillväxten i Finland 1,7 %. Min prognos för den ekonomiska tillväxten i år är 2,5 %, vilket betyder att vi knappast kommer att se ett brödraår i år. En tillväxt på 1,7 % år 2021 är visserligen en möjlighet, om till exempel vaccinationerna fördröjs något eller om den återhämtningen inom världsekonomin blir långsammare än förväntat. En skillnad mellan början av 2000-talet och dagsläget är att nu känns en tillväxt på cirka 2 % mycket trevlig, men då skulle det ha varit det sämsta tillväxtåret på åtta år. De föregående åren efter recessionen hade ju erbjudit en tillväxt på i genomsnitt 4,5 %. Åh, vilka tider!

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Texten har tidigare publicerats i Kauppalehtis blogg (på finska).

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...