Varning till våra kunder: Bluffmeddelanden cirkulerar! Läs också våra tips

SMS har skickats i Sparbankens namn om att till exempel lägga till en ny betalningsmottagare och stänga nätbanken på grund av misstänkt aktivitet. Formerna för och innehållet i bluffmeddelandena varierar, men de har ofta också gemensamma drag. Vi har här listat de för närvarande identifierade gemensamma faktorerna för identifiering av bluffmeddelanden.

Säästöpankin brändikuva

Logga aldrig in i nätbanken via SMS

Vi uppmanar dig aldrig att logga in på nätbanken via SMS eller e-postmeddelande. När du loggar in på nätbanken ska du alltid göra det genom att skriva www.saastopankki.fi/www.sparbanken.fi i adressfältet och > välja knappen ”Verkkopankki /Nätbanken" på vår webbplats.

Läs adressen till webbplatsen noggrant, vår adress är www.saastopankki.fi/www.sparbanken.fi

Läs adressen till webbplatsen noggrant, inklusive till exempel punkternas platser och adressens slutdel. Bedragare försöker göra bluffadresserna så lika den ursprungliga adressen som möjligt. Skillnaden kan vara mycket liten. Sparbankens adress är www.saastopankki.fi/www.sparbanken.fi.

På nätbankens inloggningssida finns alltid appen Identifiering som ett alternativ

På den rätta inloggningssidan till Sparbankens nätbank finns alltid appen Identifiering som ett alternativ. Gemensamt för de senaste bluffsidorna har varit att det enda alternativet för att logga in i nätbanken har varit att logga in med Nyckelkodskort.

Att meddelandet är i samma SMS-tråd garanterar inte att meddelandet är äkta

Bluffmeddelanden kan också komma in i samma tråd via andra sms som skickas av Sparbanken. På den här punkten ska man vara extra noggrann. Även om det tidigare meddelandet är från Sparbanken är det ingen garanti för att alla meddelanden i tråden är det!

I bluffmeddelanden skapas ofta en känsla av brådska

En känsla av brådska i ett meddelande är ofta ett tydligt tecken på bedrägeri. Bedragare vill skapa en känsla av brådska: detta gör det lättare för dem att lura till och med en mer vaksam användare.

Att sköta ärenden med telefonappar hjälper till att skydda mot nätbedrägerier

Bedragare rörs också i sökmotorer och de kan få sina egna bluffsidor som ser ut som en riktig bank in bland sökresultaten. För att säkerställa den säkraste sättet att sköta bankärenden rekommenderar vi att du använder mobilapplikationen Sparbanken tillsammans med Sparbanken Identifiering. Du bör ändå alltid vara uppmärksam: bekräfta aldrig en oväntad begäran om inloggning.

Om du misstänker att du har gett din identitet till en bedragare ska du handla snabbt.

Om du klickade på länken i nätfiskemeddelandet och misstänker att du har blivit lurad, ska du omedelbart kontakta din bank eller spärrtjänsten 020 333 (dygnet runt) utanför bankens öppettider. Anmäl också brottet till polisen. Spara då eventuella nätfiskemeddelanden och utbyte av meddelanden. Det är smart att vara snabb!

Fler tips för att identifiera bedrägeriförsök:

Läs dataskyddschefens tips för säkert uträttande av ärenden

Bedrägerier i bankens namn - akta dig för nätfiske och missbruk av banktjänster

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu