Där försvann besparingarna – eller gjorde de?

Oro syns på marknaden. Även om oro för de egna placeringarna är en naturlig reaktion vill vår aktieportföljförvaltare Johan Hamström uppmana alla placerare att hålla sig till planen och inte följa förändringarna i placeringarnas värde alltför noggrant.

Johan Hamström

Du vaknar under småtimmarna av att du har hjärtklappning. Du har ont i magen. Det är omöjligt att somna om. Du loggar in i sociala medier och möts av hysteriska uppdateringar om virusepidemins spridning, börskollaps och brist på toalettpapper i affärerna. Under den senaste tiden har du noggrant hållit koll på hur dina placeringar utvecklas. Nedgången bara fortsätter. Du undrar hur du kunde placera dina surt förvärvade pengar i aktier. Du vill bara att pinan ska ta slut. Så du skickar in ett försäljningsuppdrag och realiserar förlusterna. Du svär att du aldrig mer ska placera i aktier.

Oroa dig inte, du är inte ensam. Rädsla är en naturlig reaktion, en försvarsmekanism. Tyvärr kan det bli dyrt. Rädslan påverkar vår förmåga och vilja att fatta genomtänkta och förnuftiga beslut. Till vår natur är vi inte gjorda för placerande, men lyckligtvis är situationen inte hopplös. Långt ifrån.

Den ökade osäkerheten skapar möjligheter

Aktiemarknaden fungerar i regel effektivt och reflekterar företagens verkliga värde och förändringar i det. Ibland tar rädslan överhanden och aktier säljs till vilket pris som helst, oberoende av värde. Just nu är vi mitt i ett sådant tumult. 

Bildligt talat har vi fått möjlighet att köpa eneuromynt för femtio cent. Ett konkret exempel är bryggerikoncernen AB Inbev. Bolagets aktiekurs har halverats på två månader. Har dess faktiska värde då också halverats? Knappast! På kort sikt kommer verksamhetsmiljön att vara utmanande, men på lång sikt har bolagets resultatförmåga inte förändrats.

På marknaden ser vi just nu många liknande exempel, eftersom placerarna överreagerar på händelser på kort sikt. Rea är inte vardag på aktiemarknaden, så det gäller att dra nytta av läget, fastän det just nu kan kännas svårt och motbjudande.

Följ dessa råd för att dra nytta av möjligheterna

Lugna dig – Stäng av de smarta apparaterna. Kontrollera inte hela tiden hur värdet på dina placeringar har förändrats. Gör något som hjälper dig att tänka på annat än placeringar.

Tänk positivt – Störningen på marknaden är tillfällig, situationen kommer att lugna sig, förnuftet segrar, aktiekurserna normaliseras. Korrigeringar har skett tidigare och vi har klarat oss igenom dem.

Håll dig till planen – Dra dig till minnes varför du började spara och vilket ditt långsiktiga mål är. Sluta inte nu – avkastningsutsikterna är bättre nu än för tre månader sedan. Automatisera beslutsfattandet (t.ex. månadssparande).

Var modig – vid placering är det rätta beslutet det som känns svårt. På marknaden styr utbud och efterfrågan. De bästa avkastningarna står att finna när efterfrågan är svag.

Osäkerhet är placerarens bästa vän. Svängningarna kommer garanterat att fortsätta, men samtidigt erbjuder aktiemarknaden just nu en sällsynt möjlighet att placera med mycket attraktiva avkastningsutsikter.

Johan Hamström on ekonomie magister och aktieportföljförvaltare i Sparbanken Kapitalförvaltning. Hamström utsågs till bästa finländare i serien Bästa portföljförvaltare av Europaaktier i Citywire Nordic Awards 2019. Hamström skriver ner mångsidiga tankar om placering, ekonomiförvaltning och skapande av förmögenhet. Familjen, naturen, motion, F1-racing och naturligtvis placeringar ligger honom varmt om hjärtat.

 
Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Sparbanksforbundet anl

Intressant just nu