Kriget i Ukraina, stigande inflation och räntor – påverkar de finländarnas mest populära sätt att spara?

Finländarna har traditionellt sparat och ackumulerat sin förmögenhet genom att köpa en lägenhet och betala av de lån de tagit för den. Detta påverkas inte av kriget i Ukraina, stigande inflation eller stigande räntor. Det egna hemmet fortsätter att vara finländarnas populäraste sparmål och något som man vill spara på med tanke på framtiden.

Statistikcentralens senaste uppgifter om konsumenternas förtroende visar att finländarnas förtroende rasade i mars som en följd av kriget i Ukraina. Förtroendet har försvagats ännu mer än i början av coronakrisen under våren 2020. Den mest drastiska kollapsen gäller konsumenternas förtroende för Finlands ekonomi om ett år. Utsikterna har varit lika pessimistiska bara under finanskrisen 2008. Den dystra bilden bekräftas också av att konsumenternas inflationsförväntningar är högre än någonsin tidigare mellan 1995 och 2022.

MEN! Även om konsumenternas förtroende slog över till det negativa, är avsikterna att köpa och bygga bostäder fortfarande höga

Jag är inte överraskad. Att köpa eller byta bostad eller att bygga ett eget hem är en lång process. Det tar i genomsnitt sex månader från den ursprungliga idégnistan till att man slår fast köpet. Jag skulle vilja påstå att det är få som avbryter processen eller ens fördröjer den, även mitt i en kris. I synnerhet om man redan har lagt ut sin gamla lägenhet till försäljning, har en ny bostad i sikte och har fått ett lånebeslut för den från banken.

Dessutom köper man ju inte en lägenhet bara för ett eller två år. Den egna bostaden är vanligtvis ett köp som man gör på lång sikt, och den genomsnittliga löptiden på bostadslån är 20 år. Även om det skulle ske betydande förändringar i konsumenternas förtroende inom några månader, evaluerar majoriteten av bostadsköparna och bostadsägarna sin egen ekonomi och solvens över en mycket längre tidsperiod.

Om tron på den egna ekonomin, den egna sysselsättningssituationen och på att bostaden bevarar sitt värde är tillräckligt stark, vågar man fatta ett köpbeslut

Det är bra att komma ihåg att konsumenternas förtroendeindikator mäter känslor. Den ryska invasionen av Ukraina och kriget har varit en enorm chock för oss alla. Det är mänskligt och förståeligt att vi känner rädsla och osäkerhet. Det har bara gått drygt en månad sedan kriget bröt ut i Ukraina. Utsikterna är fortfarande dimmiga och osäkra, vilket ökar försiktigheten och oron för vår egen framtid.

Personligen tror jag att konsumenternas förtroende gradvis kommer att öka igen om några månader. I huvudstadsregionen och tillväxtcentrumen kommer förtroendet att öka snabbast. Jag tror också att förtroendet i östra Finland kommer att ligga kvar på en lägre nivå än i södra eller västra Finland.

Den knappa tillgången är fortfarande den största utmaningen på den finländska bostadsmarknaden

Bostadshandeln har ännu inte lidit på grund av kriget i Ukraina och de dystra ekonomiska utsikterna. Enligt förmedlarna i vår kedja har efterfrågan varit en aning lägre i mars, men de bra objekt som kommer till salu hittar sina köpare snabbt – oavsett var de ligger. Det finns fortfarande en hel del bostadsköpare därute, och åtminstone hos oss pågår transaktioner i nästan samma takt som i mars i fjol.

Min prognos är att antalet bostadsköp i Finland i år kan minska med så mycket som 20 procent. Det låter hemskt, men det är värt att komma ihåg vad vi jämför med. År 2021 var alla tiders rekordår inom bostadshandeln. Så många som 10 000 fler bostadsköp gjordes av förmedlare jämfört med 2020, vilket också var ett mycket bra handelsår.

I år kommer handelsvolymerna inte att kollapsa, utan de kommer faktiskt att återgå till den goda nivån som rådde 2019, före corona. Den knappa tillgången har en större inverkan på minskningen av handelsvolymerna än kriget i Ukraina.

Enligt konsumenternas förtroendeindikator var finländarnas iver att spara fortfarande hög i mars. Många har också samlat på sig besparingar under coronatiden. Och eftersom den egna bostaden traditionellt har varit finländarnas populäraste sparmål, är utsikterna goda för bostadshandeln. Även i framtiden kommer finländarna att spara genom att köpa en lägenhet och betala av de lån de tagit för den.

 

Jukka Rantanen är verkställande direktör för Sparbanksgruppens Sb-Hem och eMBA. Han har mer än 30 års erfarenhet av affärsledning inom fastighetsförmedling. Jukkas passion är att göra saker på ett hälsosamt annorlunda och effektivare sätt än andra i branschen.

Texten har tidigare publicerats i Kauppalehtis blogg (på finska).

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu