Yrityksen liiketoimintasuunnitelma

Yrityksen perustamisen taustalla tulee olla hyvä liikeidea. Kun sinulla on sellainen, voit ryhtyä rakentamaan pohjaa menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Liiketoimintasuunnitelma auttaa alkuun.

Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä osa yrityksen perustamista. Sen avulla hahmotat selkeästi ja konkreettisesti yrityksen toimintaa. Hyvin laadittu suunnitelma toimii myös pohjana yritystoiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

Kun ryhdyt laatimaan liiketoimintasuunnitelmaa, pohdi huolella yrityksen, tuotteiden ja palveluiden sisältöjä ja ominaisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia.

Kirjaa nämä asiat liiketoimintasuunnitelmaan:

Yritysidea.

Miksi perustat yrityksen ja miten suunniteltu liikeidea toimii käytännössä (ja toimiiko liikeidea myös tulevaisuudessa / miten aiot kehittää yritystäsi)?

Tuotteet ja palvelut.

Millaisia tuotteita ja palveluita yrityksesi tuottaa, mitkä ovat niiden vahvuudet ja heikkoudet verrattuna toimialan muihin yrityksiin?

Asiakkaat ja markkinat.

Mistä yrityksesi saa asiakkaita, millaisia he ovat, ja mitä toiveita ja tarpeita heillä voi olla, minkälainen on markkina- ja kilpailutilanne?

Yrityksen toimintatavat.

Miten ja missä yrityksesi toimii, millaisia tuotantovälineitä tai työvoimaa tarvitset, miten järjestät myynnin, kirjanpidon ja talouden suunnittelun?

Pääoman tarve ja rahoitus.

Paljonko tarvitset rahaa investointeihin ja käyttöpääomaksi, miten järjestät rahoituksen ja mahdolliset vakuudet?

Kannattavan toiminnan edellytykset.

Millaisia kustannuksia toiminnasta tulee, miten tuotteet hinnoitellaan, paljonko tarvitset myyntikatetta?

Onnea yrityksen perustamiseen! Mikäli haluat sparrausta ja hyviä ratkaisuja yritystoimintasi tueksi, ota yhteyttä.

Vinkkejä yrityksen perustamiseen:

Suomi.fi

Yrittäjät.fi 

Perustayritys.fi

Verohallinto

Ajankohtaista