Säästöpankkien tutkimussäätiö

Säästöpankkien Tutkimussäätiö on jälleen myöntänyt apurahoja yliopistojen tutkijoille ja tutkimushankkeille.

Säästöpankkien Tutkimussäätiö myönsi 91 500 euroa apurahoja

Säästöpankkien Tutkimussäätiö on jälleen myöntänyt apurahoja yliopistojen tutkijoille ja tutkimushankkeille.

Vuonna 2016 tutkimusapurahan sai 17 yksittäistä tutkijaa ja yksi tutkimusryhmä yhteensä kahdeksasta eri yliopistosta. Oikeustieteellisiä tutkimuksia oli viisi, loput 13 käsittivät taloustieteen alalle osuvia aiheita. Apurahojen määrät olivat pääosin 5 000 euroa.

Myöntökohteissa painotamme säästämistä ja sijoittamista sekä rahoitusalan toimintaan liittyvää tutkimusta aina kun se on mahdollista, Tutkimussäätiön asiamies Eeva Karisto kertoo.

Säästöpankkien Tutkimussäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka on perustettu vuonna 1968 nimenomaan tieteellisen tutkimuksen tukemiseen. Säätiön apurahat tulevat sen omaisuuden tuotosta.

Pitkällä aikavälillä vuosittain myönnettyjen apurahojen määrä on vaihdellut 100 000 euron molemmin puolin riippuen siitä, miten sijoitustoiminta on kulloinkin tuottanut. Hallintokulut ovat pienet eikä säätiön tarkoituksena ole pelkästään kasvattaa omaisuuttaan. Ulos jaetaan se, mitä tulos antaa periksi. Olemme joka tapauksessa tyytyväisiä, että taloudellisesti tiukkoinakin aikoina olemme pystyneet pitämään myönnettyjen apurahojen määrän vakiintuneella tasolla, Karisto vahvistaa.

Säästöpankkien Tutkimussäätiö tukee rahamarkkinoihin, asumiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvää talous-, yhteiskunta- ja oikeustieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa jakamalla vuosittain erilaisia apurahoja sekä tutkimusmäärärahoja. Lisäksi Säästöpankkien Tutkimussäätiö vaalii säästöpankkitoiminnan historiaa ylläpitämällä Säästöpankkimuseota, joka toimii Hämeenlinnan kaupunginmuseon yhteydessä.

Lisätietoja antaa Säästöpankkien Tutkimussäätiön asiamies Eeva Karisto, puh. 050 464 8076, eeva.karisto@saastopankki.fi

Vuonna 2016 apurahan saaneet

Shaker Ahmed
tohtorikoulutettava, Vaasan yliopisto
Doctoral dissertation on “CEO Characteristics and the Riskiness of Banks.” Whether personal characteristics
of top executives shape their risk averseness which in turn affects their firms’ riskiness

Akram Hatami Boroun
tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
Management and International Business. I am working on one of the core issues in the business world
which is “The role of business ethics and corporate social responsibility for social sustianbility”

Nebojsa Dimic
tohtorikoulutettava, Vaasan yliopisto
International Finance: Essays on Emerging markets finance

Veda Fatmy
KTM, tohtorikoulutettava, Vaasan yliopisto
Researv shifts the focal point of environmental and social concerns from public authorities to corporations

Antti Fredriksson
KTT, Turun yliopisto
Post-doc - tutkimus: Luottamuksen merkitys pk-yritysten rahoituksessa

Heikki Huhtamäki
VT, AA, OTL, KTM, tohtorikoulutettava, Lapin yliopisto
Turvaamistoimet ja tilien turvaamismääräykset elinkeinotoiminnassa – erityisesti tarkastelussa
hakijavakuuden sekä hakijan vahingonkorvausvastuu OK 7 luvun 1 § mukaisessa turvaamistoimissa ja
eurooppalaisessa tilien turvaamismääräyksissä rahasaamisten täytäntöönpanossa

Matias Huhtilainen
KTM, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto
Basel III säännöstön implementointi Euroopan unionin lainsäädäntöön: Suomessa toimivien pankkien
sopeutuminen uudistuvaan sääntelyyn

Tuomas Malinen
KTT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Pitkittyneen hitaan kasvun aika: tulonjaon rooli säästämisessä ja spekulatiivisissa investoinneissa

Elias Oikarinen
KTT, dosentti, Turun yliopisto
Rahoitusakseletaattori ja luottamusakseletaattori asuntomarkkinoilla

Santtu Raitasuo
OTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
Miten hallinnon oikeusperiaatteiden tulisi vaikuttaa verolakien soveltamisessa ja tulkitsemisessa

Mikko Riikkinen
KTM, tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto
The source on FinTech – innovation within the financial industry. FinTech –ilmiön vaikutukset pankkialan
pankkialan innovaatioon ja yrittäjyyden näkökulmasta Suomessa

Kim Ristolainen
VTM, VTT
Detecting the most reliable early warning indicators for housing market bubbles and turning points in
houseprice cycles

Irene Tan
KTM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
Are bank-bases or market-based financial systems better for investment efficiency? International evidence
from profitability effects of large capital additions

Työryhmä: Antti Tokola ja Lauri Finér
tohtorikoulutettavia, Helsingin yliopisto
Rajat ylittävän automaattisen verotietojenvaihdon laajentumisen vaikutukset tietojen keräämiseen sekä
käyttöön verovalvonnassa. Tietojenvaihtostandardin sekä USA:n Fatca-lainsäädännön asettamat haasteet
viranomaisille sekä finanssilaitoksille.

Saara Tuuli
TTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
Pankkien vakavaraisuussääntelyn vaikutukset yritysten rahoitukseen

Emilia Vähämaa
KTT, yliopiston lehtori, Hanken Svenska handelshögskolan
Corporate Governance pankkisektorilla talouskriisin aikana

Olli Välimäki
KTT, Vaasan yliopisto
PK-yrityksen pankkirahoitukseen liittyvät sopimusoikeudelliset riskienhallintamekanismit eli kovenantit,
niiden soveltuvuuden arviointi ja sopimustulkinta

Yi, Zheng
KTM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto
Corporate social responsibility, moral values and bandwagon effect in consumer boycott

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista