Kotitalouksien suhdannekatsaus, tammikuu 2023

Tässä raportissa tarkastellaan Suomen taloudessa vallitsevia asioita, jotka vaikuttavat erityisesti kotitalouksien taloustilanteeseen. Näitä ovat mm. työmarkkinoiden tilanne, ansiotasojen kehitys, hintojen nousu, asuntomarkkinoiden tilanne sekä kotitalouksien velkaantumiseen ja varallisuuteen vaikuttavat tekijät.
Naisissa on voimaa! Kaksi aikuista naista ja nuori tyttö seisovat kädet puuskassa ja tietävät, mitä tavoittelevat ja mitä kohti olevat menossa. Säästöpankki auttaa heitä tavoitteiden saavuttamisessa.

Yhteenveto:

 • Maailmantalouden kasvu on selvästi hidastumassa. Esimerkiksi Maailmanpankki arvioi vuoden alussa, että maailmantalous kasvaa kuluvana vuonna vain 1,7 %, mikä on selvästi pitkän ajan keskiarvoa vähemmän. Moni maa uhkaa ajautua taantumaan.
 • Ukrainan sota, korkea inflaatio ja nopeasti kiristynyt rahapolitiikka ovat heikentäneet maailmantalouden kasvunäkymiä.
 • Positiivista on se, että taantuman odotetaan jäävän lyhytaikaiseksi ja kohtuullisen maltilliseksi. Toki näkymiin liittyy paljon epävarmuuksia, kuten se, miten energiatilanne Euroopassa kehittyy, eskaloituuko sota tai kuinka Kiina onnistuu talouden avaamisessa koronarajoituksista.
 • Inflaation odotetaan maltillistuvan selvästi kuluvana vuonna. Se mahdollistaa myös keskuspankkien koronnostojen vähenemisen ja jossain vaiheessa jopa niiden päättymisen.
 • Suomen talous on näkemyksemme mukaan jo ajautunut taantumaan. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä Suomen BKT supistui 0,2 % ja odotamme supistumisen jatkuvan kuluvan vuoden kesään asti. Vuoden jälkipuoliskolla näkymät hieman paranevat, kun inflaatio maltillistuu ja korkojen nousu alkaa olla ohi.
 • Vallitseva taloustilanne on näkynyt voimakkaasti kotitalouksien arjessa. Hinnat ovat nousseet nopeasti ja moni perhe joutuu miettimään aiempaa tarkemmin, mihin rahansa kuluttavat. Energiamarkkinoiden ongelmat ovat näkyneet suurina sähkölaskuina. Korkojen nopea nousu puolestaan kurittaa velallisia kotitalouksia. Kuluttajien luottamus onkin romahtanut ennätyksellisen matalalle tasolle.
 • Toisaalta kotitalouksien tilanteessa on myös positiivisia tekijöitä. Työllisyystilanne Suomessa on säilynyt hyvänä ja monella kotitaloudella on yhä käytettävissään koronakriisin aikana kertyneitä säästöjä.
 • Alkuvuonna 2023 kotitalouksien kurimus jatkuu. Vuoden jälkipuoliskolla tilanne hieman helpottaa, kun hintojen nousu maltillistuu ja palkankorotukset kasvattavat palkansaajien tuloja. Odotamme hintojen nousevan tänä vuonna keskimäärin 4,5 %, rauhoittuen loppuvuotta kohden.
 • Työmarkkinat toimivat kotitalouksien tukena myös vuonna 2023. Odotuksemme mukaan työttömyys nousee hieman vuonna 2023 taantuman seurauksena, mutta suurta heikkenemistä tuskin nähdään.
 • Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut viime vuosina, mutta korkomenot ovat silti olleet ennätyksellisen matalalla. Tämä tilanne on nyt muuttunut nopeasti. Korkomenot ovat kasvussa ja velkaantuminen rauhoittuu.
 • Asuntomarkkinoilla hiljaiselo jatkuu vielä alkuvuoden. Asuntojen hintojen odotamme laskevan 4–6 % kuluvana vuonna.
 • Viime vuosi oli sijoittajille vaikea, kun sekä osakkeiden että korkosijoitusten arvot laskivat. Osakkeiden osalta alkuvuosi voi vielä olla haastava, mutta koronnostojen päättyessä näkymät hiljalleen selkenevät. Korkosijoitukset puolestaan alkavat näyttää houkuttelevammilta kuin pitkään aikaan, kun korkojen nousu alkaa näkyvä parempina korkotuottoina.

Säästöpankin kotitalouksien suhdannekatsaus

Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen tarkastelee suhdannekatsauksessa Suomen taloustilannetta ja erityisesti niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kotitalouksien tilanteeseen. Näitä ovat muun muassa työmarkkinoiden tilanne, ansiotasojen kehitys, hintojen nousu, asuntomarkkinoiden tilanne sekä kotitalouksien velkaantumiseen ja varallisuuteen vaikuttavat tekijät. Säästöpankki julkaisee suhdannekatsauksen kaksi kertaa vuodessa.

 

Henna Mikkonen.Henna Mikkonen | Säästöpankin pääekonomisti
henna.mikkonen@saastopankki.fi
puh. 040 564 7918

Twitter: @HennaMikkonen1