Huittisten Säästöpankki ja LähiTapiolan alueyhtiöt Lännen ja Satakunta yhteistyöhön yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaiden osalta

Elämänturvayhtiö LähiTapiolan alueyhtiöt Lännen ja Satakunta sekä Huittisten Säästöpankki ovat solmineet yhteistyösopimuksen, joka täydentää merkittävästi molempien yhtiöiden yritysasiakkaille tarjoamia palveluita. Kaikkia kolmea yhtiötä yhdistävää paikallisuuden ohella korkea asiakastyytyväisyys sekä samankaltainen arvopohja.

Huittisten Säästöpankki yhteistyöhön LähiTapiola Satakunta ja Lännen alueyhtiöiden kanssa
Sopimusneuvotteluissa osapuolia edustivat Huittisten Säästöpankin varatoimitusjohtaja Jukka Kianen, LähiTapiola Satakunnan toimitusjohtaja Pasi Aakula, Huittisten Säästöpankin toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti sekä LähiTapiola Lännen toimitusjohtaja Jussi Seppälä.

Huittisten Säästöpankki ja LähiTapiola Lännen ja LähiTapiola Satakunta ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on palvella yritys- sekä maa- ja metsätalousasiakkaita entistä kokonaisvaltaisemmin pankki- ja vakuutuspalveluissa. Samalla parannetaan asiakaskokemusta tarjoamalla entistä monipuolisempia ratkaisuja alueen yritysten sekä maa- ja metsätalousyrittäjien tarpeisiin.

- Nyt solmittavalla yhteistyöllä Huittisten Säästöpankin kanssa pystymme täydentämään palveluitamme kattamaan laajemmin asiakkaidemme paikallisia tarpeita paikallisen pankkitoimijan kanssa, kertoo LähiTapiola Satakunnan toimitusjohtaja Pasi Aakula. Yhteistyö täydentää merkittävästi yrityksille ja maatalousyrittäjille tarjottavia talouden palveluita niin maksuliikkeen kuin rahoituksen osalta, lisää LähiTapiola Lännen toimitusjohtaja Jussi Seppälä.

- LähiTapiolan alueyhtiöiden Lännen ja Satakunnan kanssa tehtävän yhteistyön kautta yritys- ja maatalousasiakkaamme saavat turvattua laajemmin taloudelliset ja toimintaan liittyvät riskinsä. Olemme iloisia, että pystymme tarjoamaan tämän lisäarvon asiakkaillemme nimenomaan paikallisen kumppanin kautta, kertoo Huittisten Säästöpankin toimitusjohtaja Toivo Alarautalahti.

Yhteistyösopimus on voimassa toistaiseksi.

Vahvuuksina korkea asiakastyytyväisyys ja yhteinen arvopohja 

Säästöpankkiryhmä ja LähiTapiola ovat molemmat tunnettuja korkeasta asiakastyytyväisyydestään. Säästöpankki oli tämän vuoden EPSI Ratingin vuosittaisessa pankki- ja rahoitusalan asiakastyytyväisyystutkimuksessa alan kärkijoukoissa. Yritysasiakkaille tehtävässä tutkimuksessa Säästöpankkiryhmä oli mukana ensimmäistä kertaa ja nousi heti hopeasijalle. Sekä henkilö- että yritysasiakkaiden kyselyissä Säästöpankkiryhmä sai parhaat pisteet, kun vertailtiin kokonaistyytyväisyyttä.

Juuri valmistuneen EPSI Ratingin vuosittaisessa vakuutusalan asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan LähiTapiolan henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys on suurista yhtiöistä korkein. Vastausten perusteella LähiTapiola täyttää kilpailijoita paremmin asiakkaiden kaikki odotukset ja menestyy koko toimialaa paremmin niin imagon, odotuksien, palvelulaadun, asiakastyytyväisyyden ja -uskollisuuden sekä rahalle vastinetta -ulottuvuuksien kohdalla. Yritysasiakkaiden kohdalla LähiTapiola menestyy koko toimialaan nähden erittäin hyvin jokaisella tutkitulla osa-alueella: imagossa, odotuksissa, tuotelaadussa, palvelulaadussa, vastinetta rahalle, asiakastyytyväisyydessä sekä asiakasuskollisuudessa. Erot toimialaan nähden ovat merkittävät. Yritysasiakkaat ovat myös tyytyväisiä LähiTapiolan korvauskäsittelyn tasoon.

- Säästöpankkiryhmällä ja LähiTapiolalla on samankaltainen arvopohja ja missio asiakkaiden parhaaksi toimimisesta. Näistä lähtökohdista on hyvä lähteä tiivistämään alueellista yhteistyötä säästöpankkien ja LähiTapiolan alueyhtiöiden kesken - aidosti asiakkaidemme parhaaksi, toteaa Alarautalahti.

Yhteistyötä laajennettu kuluvan vuoden aikana 

Säästöpankki ja LähiTapiola ovat viemässä yhteistyötään uusille alueille myös valtakunnallisesti kuluvan vuoden aikana, liittyen muun muassa yhteistyön laajentamiseen yritysrahoituksessa. 

- Toivottavasti nyt syntyneet alueelliset yhteistyösopimukset saavat jatkoa. On erinomaista, että jo tässä vaiheessa kahdeksan säästöpankkia ja seitsemän LähiTapiolan alueyhtiötä ovat solmineet yhteistyösopimuksen kuten mekin, Aakula kertoo. Yhdessä tahdomme luoda suomalaisille yrityksille ja maatiloille entistäkin paremman palvelukokonaisuuden, Seppälä päättää.

Kun tahdot enemmän yrityksesi tai maatalousyrittäjän palveluiltasi, jätä yhteystietosi ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista