Nooa Säästöpankki kaahasi läpi 30 000 asiakkaan rajapyykistä ja investoi monipuolisesti tulevaisuuteensa

Nooa Säästöpankki jatkoi alkuvuoden vakaalla nousu-uralla, kun 30 000 asiakkaan rajapyykki tuli täyteen. Talous pysyi vahvana, joskin uudet standardit ja uudet investoinnit painoivat liikevoittoa, joka jäi 0,7 miljoonaa vertailukauden arvosta. Investointien myötä Nooa Säästöpankki pystyy kuitenkin toimimaan entistä monipuolisemmin asiakkaittensa tahdon asialla.

Nooa Säästöpankin tuloskehitys on ollut suunnitelmien mukaista alkuvuonna 2018. Pankin liikevoitto katsauskaudella oli 1,3 miljoonaa euroa (2,0), joka oli 0,7 miljoonaa euroa pienempi kuin vertailukaudella. Vertailukauden liikevoitto sisälsi poikkeuksellisen suuren arvonalentumisen palautuksen määrältään yli 0,5 miljoonaa euroa. Lisäksi eroa selittävät mm. henkilöstö- ja IT-kehityskulujen kasvu. Myös uusi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardi vaikutti lukuihin tehden niistä vaikeasti vertailtavia edelliseen vuoteen.

- Kevät 2018 oli pankillemme tärkeiden investointien aikaa. Yksi tärkeimpiä tavoitteitamme oli se, että säästöpankkiirimme osaavat toimia entistä enemmän asiakkaiden valmentajina raha-asioissa, heidän yksilöllisiä tarpeitaan huomioiden. Muun muassa tässä olemme petranneet keväällä, toimitusjohtaja Esa Jäntti kommentoi Nooa Säästöpankin alkuvuotta.

Helmikuussa pankki perusti henkilöstörahaston koko henkilöstönsä pitkäjänteiseen palkitsemiseen yhteisten tavoitteiden pohjalta. Alkuvuoden koulutuksissa henkilöstöä on valmennettu niin, että pankki pystyy toimimaan ketterämmin ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Luottamuksella ja ”kasvolli-suudella” on yhä arvonsa, sillä pankin suositteluindeksi NPS on jatkanut suotuisaa kehitystään. Kesäkuussa 84,4 % pankin asiakkaista suosittelisi Nooa Säästöpankkia (82,9 % joulukuu 2018).

Urbaanit Kodit vahvistamaan pankkitoimintaa

Nooa Säästöpankki perusti keväällä Urbaanit Kodit Oy:n, joka toimii osana Sp-Kodin franchising-ketjua. Toiminta käynnistyy loppuvuoden 2018 aikana.

- Urbaanit Kodit haluaa tarjota stadin helpointa asunnonvaihtoa ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioivaa palvelua. Teimme keväällä tutkimuksen siitä, mikä asunnonvälityksessä pännii, ja löysimme muutamia alaa vaivaavia sokeita pisteitä. Näitä Urbaanit Kodit lähtee omalla toiminnallaan paikkaamaan, Jäntti toteaa.

Kuluneella puolivuosikaudella pankin korkokate oli 3,6 miljoonaa euroa (3,2). Korkokate kasvoi 11,3 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna korkokulujen merkittävän 43 %:n laskun seurauksena. Palkkiotuottoja kertyi 3,8 miljoonaa euroa (3,3). Myös Urbaanien Kotien odotetaan jatkossa tuovan lisää asuntolaina-asiakkaita ja siten lisää korkotuottoa Nooa Säästöpankkiin.

Avainluvut puolivuotiskaudelle 1.1.2018 – 30.6.2018
- Asiakkaita: 30 058 (28 821)
- Vakavaraisuussuhde, %, 22,01 % (19,55 %)
- Liikevoitto (1 meur): 1,3 (2,0)
- Koko luotonanto (1 meur): 715,5 (634,2), josta välitettyjä luottoja 274,4 (167,6)
- Tase (1 meur): 773,6 (845,3)
- Oma pääoma ja varaukset (1 meur): 58,0 (50,0)

(suluissa olevat luvut ovat vertailukaudelta 1.1.–30.6.2017)

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä
Nooa Säästöpankki Oy kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen.

Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.

Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankki-ryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy.

Lisätietoa: Toimitusjohtaja Esa Jäntti I puh. 0400 383 348 I esa.jantti@saastopankki.fi I twitter.com/Ejantti

 

Nooa Säästöpankki somessa: facebook.com/nooasaastopankki I twitter.com/NooaSp

Nooa Säästöpankki on urbaani kyläpankki, joka haluaa mullistaa pankin kanssa asioinnin. Pankki tarjoaa rehtiä ja ketterää palvelua pääkaupunkiseutulaisille sinkuille, dinkuille, perheille ja pienyrittäjille. Säästöpankkiirit tapaavat asiakkaan silloin ja siellä, missä se asiakkaan arkeen parhaiten sopii. Henkilökuntaa on runsaat 90. Pankin toimitusjohtajana toimii Esa Jäntti.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista