Nooa Säästöpankki - Suurten uudistusten ja päätösten vuosi 2019

Suurten uudistusten ja päätösten vuosi 2019

Nooa Säästöpankin vuosi 2019 oli täynnä suuria uudistuksia ja päätöksiä. Kokonaiskannattavuus vahvistui ja asiakasliiketoiminta laajeni uusille alueille. Liikevoitto 5,1 miljoonaa oli pankille tähän asti paras. Liikevoittoa kasvattivat sijoitussalkun erinomaiset tuotot, mutta myös asiakasliiketoiminnan keskeiset erät, korkokate ja palkkiotuotot, kehittyivät hyvin. ”Erinomainen tuloksemme viime vuodelta mahdollistaa tulevaa kasvua”, toteaa toimitusjohtaja Esa Jäntti. 

Suuria muutoksia

Pankkiala käy parhaillaan läpi suurta murrosvaihetta, jonka taustalla ovat asiakaskäyttäytymisen muutos ja jatkuvasti kehittyvä teknologia investointivaateineen. Pankkien toimintaan vaikuttavat myös laajeneva sääntely ja tiukentuneet vakavaraisuusvaatimukset, jotka lisäävät pankkiliiketoiminnan kannattavuuden merkitystä. Perinteisten konttoripalveluiden tarve on vähentynyt samalla, kun asiantuntijapalveluiden tarve on lisääntynyt. 

Nooa Säästöpankki muokkasi organisaatiotaan ja teki päätöksiä toimitilamuutoksista vuoden 2019 lopulla. Tehdyillä muutoksilla edetään kohti joustavampaa toimintamallia asiakkaan hyödyksi samalla kustannustehokkuuteen panostaen ja toiminnan jatkuva kehittäminen varmistaen. ”Osa päätöksistä oli äärettömän vaikeita mutta pakollisia, koska kannattavuuden vakiinnuttaminen on ainoa tie kasvuun.”  kertoo Jäntti. 

Uusi liiketoiminta-alue

Suositteluindeksi NPS:n korkea taso (83) kertoo pankin merkittävimmästä erottautumistekijästä: Jokainen Nooan säästöpankkiiri toimii asiakkaiden talouden valmentajana ja tahto vaikuttaa asiakkaan taloudelliseen hyvinvointiin on vahva. Viime vuonna pankki kehitti uusia taloudellista hyvinvointia edistäviä palveluita, jotka sopivat kaikkien pankkien asiakkaille ja palvelevat silloinkin, kun tarvetta perinteisille pankkipalveluille ei ole. 

Kohti uutta vuosikymmentä

”Uuden vuosikymmenen aloitamme vahvempana kuin koskaan ennen. Kipeät muutokset on nyt tehty ja voimme keskittyä perusasioihin eli asiakkaidemme taloudelliseen hyvinvointiin. Urbaanin kyläpankin kasvollinen talouden valmentaminen vetoaa asiakkaisiin ja tämän varaan rakennamme kasvumme.” kertoo Jäntti. 

Pankin Sp-Koti –ketjuun kuuluva tytäryhtiö Urbaanit Kodit varmistaa lisäksi, että asiakkaille tärkeät asumisen kokonaisuuteen ja kodinvaihtoon liittyvät asiat ovat keskeisellä paikalla pankin toiminnassa. Urbaanien Kotien kasvava välittäjäjoukko toimii vahvasti rinnan Säästöpankkiireiden kanssa ja yhteistyö hyödyttää molempia yhtiöitä. 

KATSO URBAANIN KYLÄPANKIN 2019 TUNNELMAT TÄSTÄ

Nooa Säästöpankin tulos 2019, avainluvut:

Suluissa olevat luvut: 31.12.2018 

  • Vakavaraisuussuhde: 21,57 % (21,79 %)
  • Vakavaraisuussuhde ydinpääoman mukaan: 20,72 % (20,06 %)
  • Liikevoitto (meur): 5,120 (1,060)
  • Koko luotonanto (meur): 811,2 (768,6), josta välitettyjä luottoja 275,8 (289,1)
  • Tase (meur): 815,1 (786,8)
  • Oma pääoma (meur): 57,2 (47,4) ja vapaaehtoiset varaukset (meur): 8,3 (4,8)
  • Kulu-tuotto -suhde: 73,09 % (94,2 %)

Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä 

Nooa Säästöpankki Oy kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen. 

Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. 

Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy.

 

Nooa Säästöpankin yhtiökokous on 11.3.2020 vahvistanut pankin tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2019 sekä päättänyt jakaa osinkona puolet tilikauden tuloksesta. Osingon (586.178,87 euroa) ylittävä osuus tilikauden voitosta (586 178,86), siirretään edellisten vuosien tulostilille.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 pdf

 

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Esa Jäntti
puh. 0400 383 348
esa.jantti@saastopankki.fi
twitter.com/Ejantti

Nooa Säästöpankki somessa:
facebook.com/nooasaastopankki
twitter.com/NooaSp

Nooa Säästöpankki on urbaani kyläpankki, joka haluaa mullistaa pankin kanssa asioinnin. Pankki tarjoaa rehtiä ja ketterää palvelua pääkaupunkiseutulaisille sinkuille, dinkuille, perheille ja pienyrittäjille. Säästöpankkiirit tapaavat asiakkaan silloin ja siellä, missä se asiakkaan arkeen parhaiten sopii. Pankin toimitusjohtajana toimii Esa Jäntti.

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista