Ilmastonmuutoksen hillintä - finanssialan vastuu ja mahdollisuus

Finanssiala on asetettu avainasemaan ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä se voi kohdistaa rahoitusta myös sellaisiin hankkeisiin ja yrityksiin, jotka edistävät vähähiilistä ja kestävää kehitystä. Säästöpankkiryhmän vastuullisuusjohtaja Virve Valonen uskoo, että vastuullisuus on osa nykyistä ja tulevaisuuden kilpailukykyä.

Säästöpankin brändikuva.

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteista, joita ihmiskunta kohtaa tällä vuosisadalla. Sen seuraukset ovat jo nähtävissä monissa maissa ja alueilla, joissa sääolot ovat muuttuneet äärimmäisemmiksi, luonnon monimuotoisuus on heikentynyt ja ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat esimerkiksi tulvien ja metsäpalojen vuoksi paikoin vaarantuneet. Ilmastonmuutos ei ole vain ympäristökysymys, vaan se näyttäisi osaltaan voivan vaikuttaa myös talouteen, yhteiskuntaan ja turvallisuuteen. Siksi ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen ovat toimia, joita julkisten ja yksityisten toimijoiden kannattaisi toteuttaa ja huomioida osana riskienhallintaansa.

Myös poliittinen keskustelu, kuten juuri käynnistynyt YK:n 28. ilmastokokous Dubaissa sekä EU:n sääntely ohjaavat valtioiden toimia, kestävää rahoitusta ja esimerkiksi asuntojen energiatehokkuutta ilmastonmuutosta hillitsevään suuntaan. Finanssiala on asetettu avainasemaan ilmastonmuutoksen torjunnassa, sillä se voi kohdistaa rahoitusta myös sellaisiin hankkeisiin ja yrityksiin, jotka edistävät vähähiilistä ja kestävää kehitystä. Finanssiala voi lisäksi vaikuttaa asiakkaidensa ja sidosryhmiensä tietoisuuteen ja asenteisiin ilmastoasioissa, sekä kannustaa heitä tekemään vastuullisia valintoja, kuten energiatehokkuuden ja vähäpäästöisyyden edistämistä. Finanssiala voi mahdollisesti näin olla osa ratkaisua, mutta myös yritysten ja kuluttajien tulee samalla itse edistää ilmastonmuutoksen huomioimista omassa toiminnassaan ja päätöksenteossaan.

Teemme konkreettisia toimia tavoitteidemme eteen

Me Säästöpankkiryhmässä tahdomme olla vastuullinen luotonantaja ja olemmekin laatineet ilmastoa tukevat kestävän luotonannon ESG-kriteerit. Lanseerasimme keväällä energialainakampanjan, jonka tarkoitus on tukea henkilöasiakkaitamme heidän kotiensa ja kesämökkiensä energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian hankkeissa sekä päästövähennyksissä. Kampanjan aikana rahoituksen marginaali oli nolla.

Olemme käynnistämässä Säätöpankkiryhmässä myös transitiosuunnitelman laatimisen ja olemme sitoutuneet pienentämään ekologista jalanjälkeämme ja kasvattamaan positiivisia ympäristövaikutuksia omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme. Olemme asettaneet itsellemme seuraavia tavoitteita ja mittareita, jotka pyrimme saavuttamaan toimintaympäristön salliessa:

  • Sijoittamisen hiilineutraalius viimeistään vuonna 2050. Mittarimme on Pariisin sopimuksen mukaisuuteen ja tieteeseen perustuviin tavoitteisiin sitoutuneiden yritysten prosenttiosuuden kasvaminen Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimista asiakasvaroista.
  • Rahoituksessa 30 %:lle yrityslainoista valituissa sektoreissa on asetettu ilmastoa tukevia ESG-kriteereitä viimeistään vuonna 2035. Pyrimme tukemaan päästövähennyksiä ja kestävää liiketoimintaa. Asunto-, asuin- ja liikekiinteistölainojen osalta pyrimme hiilineutraaliuteen viimeistään vuonna 2050.
  • Toimipisteiden oman toiminnan (scope 1–2) hiilipositiivisuus viimeistään vuonna 2035. Mittarimme on toimipisteiden sähkönkulutuksen hiilijalanjälki, jonka haluamme puolittaa viimeistään vuonna 2030 verrattuna vuoteen 2021.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää meiltä jatkuvaa seurantaa, raportointia ja kehittämistä. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme edistää ilmastonmuutoksen hillintää ja sopeutumista. Sääntelyn myötä ilmastonmuutoksen torjunta on asetettu osittain finanssialan vastuulle, mutta uskomme, että se voi olla myös mahdollisuus, sillä se luo uusia markkinoita, innovaatioita ja kilpailuetua. Haluamme olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta meille kaikille.

Luontokato ja ilmastonmuutos ovat kytkeytyneitä kriisejä

Ilmastonmuutos ei ole ainoa ympäristökriisi, joka uhkaa ihmiskunnan ja muiden lajien tulevaisuutta. Yhtä vakava ongelma on luonnon monimuotoisuuden katoaminen eli luontokato, joka tarkoittaa eliölajien ja niiden elinympäristöjen vähenemistä ja heikkenemistä. Luontokato on mahdollisesti myös yksi ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista. Toisaalta luonnon monimuotoisuus, kuten metsien tila, voi olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua, sillä se auttaa sopeutumaan muutoksiin ja hillitsemään niitä.

Esimerkiksi Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa luonnon pääomia turvaavia ympäristöratkaisuja oli 30.6.2023 MSCI ESG Researchin mukaan hallinnoimistamme rahastoista eniten muun muassa Säästöpankki Yrityslainalla (32,3 %) ja Säästöpankki Kotimaalla (19,0 %), Säästöpankki Ympäristöllä (3,1 %) ja Säästöpankki Amerikalla (1,4 %). Sp-Rahastoyhtiössä on seurattu myös rahastojen YK:n kestävän kehityksen tavoitteidenmukaisuutta, joissa luonnon monimuotoisuutta ja luontokatoa on otettu huomioon. Seuraammekin Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisuuskatsauksessa luonnon monimuotoisuuteen liittyviä näkökulmia ja raportoimme niistä puolivuosittain.

Vastuullisuus on tärkeä osa yli 200-vuotista säästöpankkiaatetta, siihen perustuvaa arvopohjaamme sekä historiaamme ja strategiaamme.

Lue lisää vastuullisuudesta

 

Virve Valonen on Säästöpankkiryhmän vastuullisuusjohtaja. Valonen uskoo, että vastuullisuus on osa nykyistä ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Sidosryhmien, kuten asiakkaiden ja työntekijöiden odotukset ja tarpeet vastuullisuudelle ovat kasvaneet. Myös sijoittajat, ESG-arvioijat ja luottoluokittajat asettavat vaatimuksia vastuullisuus- ja ESG-asioissa. Lisääntyvä sääntely sekä megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja siihen liittyvät tavoitteet vauhdittavat myös kestävän rahoituksen kehittymistä. Tämän blogikirjoituksen sisältämiä tietoja ei tule pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista