Ilmoitus sääntömuutoksista Säästöpankki Maailma –sijoitusrahaston osuudenomistajille

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman Säästöpankki Maailma –sijoitusrahaston nimi muutetaan muotoon Säästöpankki Ryhti –sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Hyfs -placeringsfond. Rahaston sijoituspolitiikkaa muutetaan siten, että rahaston sijoituksista vähintään 30 % ja enintään 70 % on osakesijoituksissa (aiemmin vähintään 20 % ja enintään 90 %). Sijoitusrahaston sääntöjen 2 §:ään on lisätty sijoituskohteeksi talletukset luottolaitoksissa sekä Sijoitusrahastolain mukainen mahdollisuus poiketa sijoitusrajoituksista tilanteessa, jossa  arvopaperin tai rahamarkkinavälineen takaaja tai liikkeellelaskija on esimerkiksi Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio. Lisäksi sääntöihin tehdään muutamia teknisluonteisia muutoksia. Samassa yhteydessä rahasto luopuu vertailuindeksistään.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 24.1.2019. Muutokset tulevat voimaan 2.5.2019. Muutokset eivät vaadi osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Rahaston säännöt ovat saatavissa internetissä osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi sekä säästöpankkien konttoreista.

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista