Kokouskutsu osuudenomistajien kokoukseen 19.3.2015

Kutsu varsinaiseen osuudenomistajien kokoukseen

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen

Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Eurooppa, Säästöpankki Itämeri, Säästöpankki Korko Plus, Säästöpankki Korkosalkku, Säästöpankki Kotimaa, Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Maailma, Säästöpankki Osake Maailma, Säästöpankki Pienyhtiöt, Säästöpankki Pitkäkorko ja Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahastojen sekä Säästöpankki Aasia, Säästöpankki High Yield, Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Trendi ja Säästöpankki Venäjä -erikoissijoitusrahastojen


rahasto-osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään torstaina maaliskuun 19. päivänä 2015, klo 17.00 Hotelli Crowne Plazan tiloissa, osoitteessa Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään rahastojen sääntöjen 13 pykälän mukaiset varsinaiselle rahasto-osuudenomistajien kokoukselle kuuluvat asiat. Rahastojen sääntöjen mukaan osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen kokousta vallitsevan tilanteen perusteella.

Niiden osuudenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua Sp-Rahastoyhtiö Oy:lle viimeistään maanantaina maaliskuun 16. päivänä 2015 klo 16.00 mennessä joko kirjeitse osoitteeseen Sp-Rahastoyhtiö Oy, Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki, telefaxilla numeroon 010 436 6449, puhelimitse numeroon 010 436 6440 tai sähköpostitse sp-rahasto@saastopankki.fi. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Ilmoittautuessa tulee mainita osuudenomistajan yhteystiedot sekä minkä rahaston kokoukseen osallistuu. Jos rahasto-osuudenomistaja haluaa käyttää kokouksessa asiamiestä, pyydetään valtakirja jättämään Sp-Rahastoyhtiöön ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2015

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
Sp-Rahastoyhtiö
...