Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahaston kohderahaston muutos

Säästöpankki Kehittyvät Markkinat -erikoissijoitusrahasto sijoittaa tällä hetkellä varansa käteisvaroja lukuun ottamatta Schroder ISF Emerging Markets –sijoitusrahastoon (kohderahasto).

Kohderahaston muutoksesta johtuen Säästöpankki Kehittyvät Markkinat tulee sijoittamaan 4.5.2017 lähtien varansa käteisvaroja lukuun ottamatta American Century Emerging Markets Equity Fund-sijoitusrahastoon. Uusi kohderahasto sijoittaa globaalisti kehittyville osakemarkkinoille.

Kohderahaston muutos ei muuta Säästöpankki Kehittyvät Markkinat –erikoissijoitusrahaston riskiluokkaa, joka on tällä hetkellä 6 (=korkea riski).

Lisätietoja löytyy rahastoesitteestä ja Säästöpankki Kehittyvät Markkinat – erikoissijoitusrahaston avaintietoesitteestä, jotka julkaistaan päivitetyin tiedoin kohderahaston muutoksen yhteydessä 4.5.2017.

Sp-Rahastoyhtiö Oy

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista