Sääntömuutoksia Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimissa rahastoissa

Sääntömuutokset tulevat voimaan 12.9.2022. Muutokset eivät edellytä minkään rahaston osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sääntömuutos koskee seuraavia sijoitusrahastoja: Säästöpankki Maltti -sijoitusrahasto, Säästöpankki Ryhti -sijoitusrahasto, Säästöpankki Kantti -sijoitusrahasto, Sijoitusrahasto POP Optimi, Sijoitusrahasto POP Tarmo sekä seuraavia erikoissijoitusrahastoja: Säästöpankki Korkopainoinen-, Säästöpankki Tasapainoinen-, Säästöpankki Osakepainoinen-, Säästöpankki Tuottohakuinen-, Säästöpankki Aasia-, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat- ja Säästöpankki Kiinteistö -erikoissijoitusrahasto.

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 16.6.2022 päättänyt muuttaa yllä mainittujen rahastojen rahastokohtaisia sääntöjä. Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen sääntömuutokset 2.8.2022. Erikoissijoitusrahastojen sääntöjen muutokset on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 17.6.2022. Sääntömuutokset tulevat voimaan 12.9.2022.

Kunkin rahaston rahastokohtaisten sääntöjen 2 §:ään, Rahaston sijoitustoiminnan tarkoitus ja varojen sijoittaminen, on lisätty kestävyyttä käsittelevä kappale koskien EU:n SRDR-asetuksen (2019/2088) eli ns. Tiedonantoasetuksen artiklan 8 mukaista rahoitusvälinettä (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla).

Lisäksi osaan rahastoista sääntöihin on tehty eräitä tarkentavia ja teknisiä muutoksia, liittyen muun muassa muutokseen vertailuindeksissä sekä rahastokohtaisten poikkeuksien tarpeen poistumiseen. Yksityiskohtaiset muutokset näkyvät kunkin rahaston säännöissä.

Sääntömuutokset eivät edellytä minkään rahaston osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahastojen säännöt ovat saatavilla osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi sekä Säästöpankkien ja POP Pankkien konttoreista.

SP-RAHASTOYHTIÖ OY
Hallitus

 
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista