Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahasto aloittaa toimintansa 18.3.2013

Sp-Rahastoyhtiö tuo markkinoille uuden high yield -yrityslainamarkkinoille sijoittavan rahaston, Säästöpankki High Yieldin. Rahaston merkinnät tapahtuvat ilman merkintäpalkkiota 18.3.–12.4.2012.

Säästöpankki High Yieldin kautta sijoittaja voi hajauttaa osan varallisuudestaan high yield -yrityslainamarkkinoille. Säästöpankki High Yield sijoittaa varansa kassaa lukuun ottamatta SEB Global High Yield -sijoitusrahastoon (kohderahasto).

Kohderahasto sijoittaa varansa Euroopan ja Yhdysvaltojen yrityslainoihin, joiden luottoluokitus on välillä BBB ja B-, tai Baa ja B3. Kohderahasto on suojattu täysimääräisesti euroalueen ulkopuolisten valuuttojen kurssimuutoksilta. Se tavoittelee vakaata korkeaa kuponkituottoa ja pyrkii välttämään yritysten luokitusmuutos- tai konkurssiriskien toteutumista. Salkunhoitajan riskiä karttava sijoitusfilosofia painottaa huolellista liikkeellelaskija- ja toimialahajautusta. Tavoitetilanteessa kohderahaston salkussa on noin 150 eri sijoituskohdetta ja tavoiteduraatio 4,5 vuotta.

Kohderahaston riskitaso on korkeampi kuin valtionlainoihin sijoittavilla rahastoilla tai korkean luottoluokituksen yrityslanoihin sijoittavilla rahastoilla. Rahasto ei kuitenkaan sijoita alhaisimman luottoluokituksen (alle B- tai B3) yrityslainoihin, mistä johtuen riskitaso ei nouse korkeaksi.

Säästöpankki High Yield sopii parhaiten pitkäaikaiseen säästämiseen, ja sen suositeltu sijoitusaika on vähintään neljä vuotta. Rahasto soveltuu osaksi hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-osuuden arvon kehityksen kannalta keskeinen riski on korkoriski. Riskejä kuvataan tarkemmin mm. virallisessa rahastoesitteessä.

Säästöpankki High Yieldin kohderahastoa hoitaa amerikkalainen Muzinich & Co, Inc,  joka on erikoistunut juuri high yield -sijoittamiseen. Yhtiöllä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä yrityslainamarkkinoista.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista