Sp-Rahastoyhtiö - Vuodenvaihteen 2012 ajankohtaisia asioita

Vuodelle 2012 kirjattavat rahastotapahtumat

Jos rahastomerkintöjä tai -lunastuksia halutaan tehdä vielä vuodelle 2012, tulee toimeksianto tehdä viimeistään perjantaina 28.12. ennen klo 15. Tämän jälkeen tehtävät toimeksiannot vahvistetaan vasta vuoden 2013 puolella.

Pienet luovutusvoitot - verovapaassa myynnissä huomioitavaa

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole verotettavaa tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa. Luovutushintojen määrää laskettaessa ei oteta huomioon tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden, kuten auton tai veneen, luovutuksia.

Vastaavasti omaisuuden luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa ja hankintamenot enintään 1 000 euroa.

Mikäli asiakkaalla ei ole vuoden aikana muita omaisuuden myyntejä, hän voi tarvittaessa käyttää edellä mainitun verohyödyn lunastamalla rahasto-osuuksia. Jos verovapautta halutaan hyödyntää, tulee lunastussummaksi määrittää enintään 999,90 €, sillä järjestelmä voi pyöristää lunastuksen kappalemääriä myös ylöspäin, joten jättäkää aina pieni pyöristysvara lunastuksiin.

Asiakasraportointi

Sp-Rahastoyhtiö pyrkii lähettämään asiakkailleen vuodenvaihteen salkkuraportin sekä verottajan 9A-raportin tammikuun 2013 aikana.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista