Säästöpankkirahastojen tuotto-osuuksien maksut 2013

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n yhtiökokous vahvisti 15.3.2013 Sp-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien Säästöpankki- rahastojen tilinpäätökset per 31.12.2012.  Samalla päätettiin Säästöpankki-rahastojen A-osuuksien (tuotto-osuus) omistajille jaettavasta tuotto-osuuden määrästä.

Säästöpankki Eurooppa –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,50 € / osuus

Säästöpankki Itämeri –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,40 € / osuus

Säästöpankki Korko Plus –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,00 € / osuus

Säästöpankki Kotimaan –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille jaetaan 4,50 € / osuus

Säästöpankki Maailma –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,50 € / osuus

Säästöpankki Maailma Osake  –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,50 € / osuus

Säästöpankki Pienyhtiöt –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,60 € / osuus

Säästöpankki Pitkäkorko –sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,10 € / osuus

Säästöpankki Yrityslaina  –erikoissijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,80 € / osuus

Tuotot irtosivat A-osuuksista 18.3.2013 ja ne maksetaan niille tuotto-osuuksien omistajille, jotka tuolloin oli merkitty osuudenomistajarekisteriin, heidän rahastoyhtiölle ilmoittamilleen pankkitileille 10.4.2013. Ellei osuudenomistaja ole ilmoittanut Sp-Rahastoyhtiölle pankkitiliä, tuotto-osuus on nostettavissa Rahastoyhtiössä.

Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Säästöpankki Lyhytkorko ja Kassa –sijoitusrahastoilla sekä Säästöpankki erikoissijoitusrahastoilla; Amerikka, Kehittyvät Markkinat, Pääomaturva, Trendi ja Venäjä on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan Sijoitusrahastojen sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista