Sp-Rahastoyhtiön rahastovalikoimaan uusi rahasto; Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa -sijoitusrahaston toiminta alkaa 30.5.2016

Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa -sijoitusrahasto sijoittaa varansa pääosin eurooppalaisille kiinteistö- ja asuntomarkkinoille. Rahaston sijoitukset toteutetaan joko suorien osakesijoitusten tai sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta.

Rahaston toiminnassa pyritään rahasto-osuuden arvonnousuun. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Miksi sijoittaa Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa -rahastoon?

  • Rahasto sijoittaa tarkoin valittuihin eurooppalaisiin kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöihin.
  • Kiinteistö- ja infrayhtiöiden tuotot muodostuvat vuokratuotoista ja arvonnoususta.
  • Kiinteistö- ja infrasijoitukset ovat tuottaneet pitkällä aikavälillä korkosijoituksia paremmin kohtuullisella riskillä.
  • Kiinteistösijoitukset parantavat sijoitussalkun tuottoa ja hajautusta. Suositeltava osuus salkusta n. 10 – 15 %:ia.
  • Rahasto tavoittelee tuottoa, joka vastaa kiinteistömarkkinoiden kehitystä.

 

Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa -sijoitusrahaston ennakkomerkintäaika on 18.4.2016 - 29.5.2016. Tänä aikana ei peritä merkintäpalkkiota.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista