Säästöpankkirahastojen tuotto-osuuksien maksut 2018

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n yhtiökokous vahvisti 15.3.2018 Sp-Rahastoyhtiö Oy:n ja sen hallinnoimien Säästöpankkirahastojen tilinpäätökset per 31.12.2017. Samalla päätettiin Säästöpankki -rahastojen A-osuuksien (tuotto-osuus) omistajille jaettavasta tuotto-osuuden määrästä.

Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,00 € / osuus
Säästöpankki High Yield -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,10 € / osuus
Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 3,10 € / osuus
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A-osuuksien omistajille 5,80 € / osuus
Säästöpankki Korko Plus -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,00 € / osuus
Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 6,00 € / osuus
Säästöpankki Maailma -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,60 € / osuus
Säästöpankki Osake Maailma -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 4,10 € / osuus
Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 5,50 € / osuus
Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 1,10 € / osuus
Säästöpankki Yrityslaina -sijoitusrahaston A-osuuksien omistajille 2,60 € / osuus

Tuotot irtosivat A-osuuksista 16.3.2018 ja ne maksetaan niille tuotto-osuuksien omistajille, jotka oli tuolloin merkitty osuudenomistajarekisteriin, heidän rahastoyhtiölle ilmoittamilleen pankkitileille 4.4.2018.

Rahastoyhtiö suorittaa tuotto-osuuden maksun yhteydessä ennakonpidätyksen ja tilittää sen verohallinnolle.

Säästöpankki Amerikka, Säästöpankki Lyhytkorko, Säästöpankki Korkosalkku -sijoitusrahastoilla sekä Säästöpankki Aasia, Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat, Säästöpankki Kehittyvät Markkinat, Säästöpankki Venäjä, Säästöpankki Korkopainoinen, Säästöpankki Tasapainoinen, Säästöpankki Osakepainoinen ja Säästöpankki Tuottohakuinen -erikoissijoitusrahastoilla on vain kasvuosuuksia, joten niille ei jaeta tuottoa, vaan voittovarat sijoitetaan kunkin rahaston sijoitusstrategian mukaisesti edelleen.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista