Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahaston kohderahaston muutos

Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahasto sijoittaa tällä hetkellä varansa käteisvaroja lukuun ottamatta Schroder ISF Emerging Markets Local Currency -sijoitusrahastoon (kohderahasto). Schroder International Selection Fund:n hallitus on päättänyt likvidoida rahaston pienen koon takia 28.2.2017.

Nykyisen kohderahaston likvidoinnista johtuen Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat –erikoissijoitusrahaston uudeksi kohderahastoksi on valittu Barings Emerging Markets Local Debt Fund –sijoitusrahaston, johon rahaston varat käteisvaroja lukuun ottamatta tullaan sijoittamaan 24.2.2017 lähtien. Uusi kohderahasto sijoittaa pääasiassa paikallisten valuuttojen määräisiin velka-arvopapereihin, joiden liikkeellelaskijoina ovat kehittyvien markkinoiden valtiot, valtioista riippuvaiset virastot ja yritykset. Sijoittamisen yhteydessä kehittyvillä markkinoilla viitataan niihin maailman alueisiin, joilla maiden talousjärjestelmät ovat vielä kehittymässä. Näin ollen sijoituspolitiikka ja kulurakenne eivät muutu sijoittajan kannalta.

Kohderahaston muutos muuttaa Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahaston riskiluokan. Uusi riskiluokka on 5, aiemman avaintietoesitteen mukaisen riskiluokan ollessa 3.

Lisätietoja löytyy Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat – erikoissijoitusrahaston avaintietoesitteestä, joka julkaistaan päivitetyin tiedoin kohderahaston muutoksen yhteydessä 24.2.2017.

Sp-Rahastoyhtiö Oy
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista