Ilmoitus Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkun osuudenomistajille sääntömuutoksesta

Muutetut säännöt tulevat voimaan 2.5.2022. Rahaston sääntömuutos ei edellytä rahaston osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 7.9.2021 muuttaa Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkun sääntöjä siten, että rahasto muuttuu erikoissijoitusrahastosta sijoitusrahastolain edellytykset täyttäväksi syöttörahastorakenteella toimivaksi sijoitusrahastoksi (UCITS). Finanssivalvonta on 17.2.2022 vahvistanut rahaston muutetut säännöt sekä hyväksynyt syöttörahaston varojen sijoittamisen kohderahaston osuuksiin. Muutetut säännöt tulevat voimaan 2.5.2022.

Muutoksen voimaantulon jälkeen sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto POP Korkosalkku, ruotsiksi Placeringsfonden POP Ränteportfölj ja englanniksi UCITS POP Fixed Income Portfolio ja se toimii syöttörahastona, jonka varoista vähintään 85 % on jatkuvasti sijoitettuna Säästöpankki Korkosalkku -sijoitusrahastoon (kohderahasto) ja rahaston suurin sallittu käteispaino on 15 %.

Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkku on syyskuusta 2020 lähtien sijoittanut varansa pääosin Säästöpankki Korkosalkku -sijoitusrahastoon, joten käytännössä sijoituskohde ja -politiikka eivät muutu muutoksen yhteydessä. Säästöpankki Korkosalkku -sijoitusrahasto on korkorahasto, jonka varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti korkomarkkinoille pääsääntöisesti muiden rahastojen kautta.

Rahaston sääntömuutos ei edellytä rahaston osuudenomistajilta toimenpiteitä. Muutoksesta ei aiheudu osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia. Rahaston osuudenomistaja voi halutessaan 30 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta lunastaa rahasto-osuutensa ilman palkkiota.

Avaintietoesite syöttörahastosta ja kohderahastosta, POP Korkosalkun muutetut säännöt sekä rahastoesite ovat saatavissa osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi sekä POP Pankkien konttoreista. Lisätietoja saa Sp-Rahastoyhtiöstä p. 010 436 6500.

Sp-Rahastoyhtiö Oy
Hallitus
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista