Säästöpankki Tuottohakuinen –erikoissijoitusrahaston väliaikainen minimimerkintä

Säästöpankki Tuottohakuinen –erikoissijoitusrahaston väliaikainen minimimerkintä on 50 euroa 14.11.2018 asti.

Rahaston kulut:

  • Merkintäpalkkio: 0 %
  • Lunastuspalkkio: 0,5 %
  • Hallinnointipalkkio: 0,35 %
  • Juoksevat kulut: 0,80 % (arvio)

Sijoittaja voi tehdä merkinnän Säästöpankin konttorissa. Verkkopankissa merkinnän tekeminen ei ole mahdollista. Edunvalvottavien osalta merkintä vaatii maistraatin luvan.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan ennen sijoituspäätöksen tekemistä rahastoesitteeseen ja erikoissijoitusrahaston sääntöihin, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden sekä erikoissijoitusrahaston avaintietoesitteeseen, jotka löytyvät www.saastopankki.fi.

Suositus: Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 7 vuoden kuluessa.

Lisätietoja rahastosta ja merkinnän tekemisestä saa Säästöpankkien konttoreista.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista