Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahaston kohderahaston muutos

Säästöpankki Aasia -erikoissijoitusrahasto sijoittaa tällä hetkellä varansa käteisvaroja lukuun ottamatta M&G Asian Fund -rahastoon (kohderahasto).

Kohderahaston muutoksesta johtuen Säästöpankki Aasia tulee sijoittamaan 1.6.2016 lähtien varansa käteisvaroja lukuun ottamatta Morgan Stanley Asia Opportunity -sijoitusrahastoon. Uuden kohderahaston varoista vähintään 70 % sijoitetaan yritysosakkeisiin Aasiassa. Se ei voi sijoittaa japanilaisten yhtiöiden osakkeisiin.

Kohderahaston muutos ei muuta Säästöpankki Aasian riskiluokkaa, joka on tällä hetkellä 6 (=korkea riski).

Lisätietoja löytyy rahastoesitteestä ja Säästöpankki Aasia – erikoissijoitusrahaston avaintietoesitteestä, jotka julkaistaan päivitetyin tiedoin kohderahaston muutoksen yhteydessä 1.6.2016.Sp-Rahastoyhtiö Oy
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista