Sp-Rahastoyhtiön rahastovalikoimaan uusi rahasto; Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat - erikoissijoitusrahasto

Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat -erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa muiden rahastojen kautta maailmanlaajuisesti kehittyvien talouksien korkomarkkinoille. Rahasto sijoittaa varansa käteisvaroja lukuun ottamatta Schroder ISF Emerging Markets Local Currency -sijoitusrahastoon (kohderahasto), joka on euro suojattu. Kohderahasto pyrkii saavuttamaan tuottoa pitkällä aikavälillä sijoittamalla kehittyvien maiden valtioiden, julkisyhteisöjen ja yritysten liikkeelle laskemiin, eri valuutoissa noteerattaviin korkotuotteisiin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Kohderahaston salkunhoitaja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Miksi sijoittaa kehittyvien maiden velkapapereihin? Korkotaso on kehittyneitä maita korkeampi ja tuotto-odotukset suuremmat. Local Currency EMD (velkapaperit paikallisessa valuutassa) markkina on kasvanut voimakkaasti ja kasvaa edelleen, koska valtiot emittoivat vähemmän dollarimääräisiä velkapapereita. Kehittyvien maiden valuuttareservit ovat kasvaneet ja maiden kyky kestää kriisejä on parantunut. Tästä osoituksena on kehittyvien valtioiden selviytyminen hyvin finanssikriisistä. Omaisuusluokka on myös alkanut kiinnostaa entistä enemmän Yhdysvaltalaisia instituutiosijoittajia, kuten suuria eläkerahastoja. Tämä tukee myös osaltaan riskipreemioita ja markkinoiden likviditeettiä.

Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat erikoissijoitusrahaston ennakkomerkintäaika on 27.10.2014 - 23.11.2014. Tänä aikana ei peritä merkintäpalkkiota.
Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista