Ilmoitus sääntömuutoksista Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkun osuudenomistajille

Ilmoitus sääntömuutoksista Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkun osuudenomistajille

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 10.6.2020 päättänyt muuttaa Erikoissijoitusrahasto POP Korkosalkun rahastokohtaisia sääntöjä. Rahaston sääntöjen muutos on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 25.6.2020 ja ne tulevat voimaan 28.8.2020.

Rahaston sääntöjen 2 §:ssä olevaa sijoituskohteita koskevaa rajoitusta muutetaan siten, ettei se koske Sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksia. Samalla lisätään 4 §:ään karkausvuosia koskeva maininta sekä muutetaan säilytyspalkkiota koskeva sääntökohta vastaamaan voimassaolevaa tilannetta, koska rahastolta ei peritä säilytyspalkkiota. Lisäksi sääntöjen 4a § poistetaan, koska asiaa koskeva sääntökohta löytyy rahastojen yhteisistä säännöistä (10 §). Samassa yhteydessä rahasto luopuu vertailuindeksistään.

Sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahaston säännöt ovat saatavilla internetissä osoitteesta www.sp-rahastoyhtio.fi sekä POP Pankkien konttoreista.

SP-RAHASTOYHTIÖ OY

Hallitus

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen

Ajankohtaista