Sp-Rahastoyhtiön rahastovalikoimaan kaksi uutta rahastoa; Säästöpankki Maltti ja Säästöpankki Kantti -sijoitusrahaston toiminta alkaa 31.5.2019

Rahastot ovat yhdistelmärahastoja, jotka sijoittaa varansa kansainvälisesti osakkeisiin, osakesidonnaisiin instrumentteihin, korkoinstrumentteihin ja rahasto-osuuksiin. Rahastojen sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoitusrahastodirektiivin edellytykset täyttävien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksien kautta. Rahastot voivat käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja edistääkseen tehokasta salkunhoitoa.

Säästöpankki Maltti -sijoitusrahaston sijoituksista enintään 30 % on osakesijoituksissa. Säästöpankki Kantti sijoitusrahaston sijoituksista vähintään 70 % on osakesijoituksissa. Kummassakin rahastossa loppuosa on sijoitettuna korkosidonnaisiin instrumentteihin, korkorahastoihin ja käteiseen.

Rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä arvonnousua sijoittamalla varat kunkin rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahastojen sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahastoilla ei ole vertailuindeksiä.

Säästöpankki Maltti ja Säästöpankki Kantti -sijoitusrahaston ennakkomerkintäaika on 2.5.2019 - 31.5.2019. Tänä aikana ei peritä merkintäpalkkiota. Vastaavana aikana merkintäpalkkiota ei peritä myöskään Säästöpankki Ryhti –sijoitusrahastoon tehtävistä merkinnöistä.

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija

Ajankohtaista