Vastuullinen sijoittaminen – löydä sijoituskohteet Säästöpankista

Mistä tunnistaa vastuulliset sijoituskohteet? Vastuullisuus voi merkitä eri asioita kullekin. Kaikki rahastomme noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Lue lisää periaatteistamme sekä esimerkeistä vastuullisten sijoituskohteiden valikoimastamme.

Säästöpankin brändikuva

Sovellamme aina sijoitusprosessissamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahastojamme voit ostaa suoraan verkko- tai mobiilipankissasi.

Sijoittamalla Säästöpankki Ympäristöön, sijoitat suoraan paremman maailman hankkeisiin.

Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Säästöpankissa? 

  • Vastuullisuuden periaatteiden soveltaminen on tärkeä osa sijoitusprosessiamme.
  • Huomioimme sijoittamisessa ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan.
  • Seuraamme, että valitsemamme suorat sijoituskohteet noudattavat kansainvälisiä sopimuksia ja normeja.
  • Olemme mukana yhteistyöaloitteissa vastuullisen sijoittamisen vahvistamiseksi.
  • Emme sijoita suoraan tietyille toimialoille, esimerkiksi aseteollisuuteen tai tupakkateollisuuteen.
  • Viestimme avoimesti rahastojemme vastuullisuudesta, esimerkiksi vastuullisuusraportin muodossa.

Miksi valintamme on vastuullinen sijoittaminen? 

  • Uskomme, että vastuullinen sijoittaminen edistää saavuttamaan hyvää pitkän aikavälin tuottoa. 
  • ESG-tekijöiden (environment, social, governance) huomioiminen auttaa sijoituskohteisiin liittyvien riskien hallinnassa sekä mahdollisuuksien löytämisessä
  • Vastuullistekijöillä ja niihin liittyvällä sääntelyllä voi olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 
  • Tahdomme lisäksi edistää muutosta kohti kestävämpää yritystoimintaa ja yhteiskuntaa.

Esimerkkejä Morningstarin vastuullisuusluokituksessa hyvin pärjäävistä rahastoistamme 

Säästöpankki Kotimaa, Morningstar-arvio* 5/5

Säästöpankki Kotimaa on osakerahasto, joka sijoittaa pääasiassa suomalaisiin osakkeisiin.  

Säästöpankki Kantti, Morningstar-arvio* 4/5, Low Carbon -merkki**

Säästöpankki Kantti on yhdistelmärahasto, jonka sijoituksista vähintään 70 % on osakesijoituksissa. Loppuosa on sijoitettuna korkorahastoihin, korkosidonnaisiin instrumentteihin ja käteiseen.

Säästöpankki Osake Maailma, Morningstar-arvio* 4/5, Low Carbon -merkki**

Säästöpankki Osake Maailma -rahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille, pääasiassa suorina osakesijoituksina.  

Säästöpankki Osakepainoinen, Morningstar-arvio* 4/5, Low Carbon -merkki**

Säästöpankki Osakepainoinen -rahasto sijoittaa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

* Morningstarin vastuullisuusluokitus kuvaa rahaston omistamien yhtiöiden vastuullisuutta suhteessa muiden samassa Morningstarin määrittelemässä vertailuluokassa olevien rahastojen omistuksiin. Tämä vertailuryhmä voi olla eri kuin rahastojen tuottovertailussa käytetty. Asteikko parhaimmasta heikompaan on 5–1 välillä. Tieto päivitetään puolivuosittain.

** The Morningstar® Low Carbon Designation™ -merkki annetaan rahastoille, joilla on matala hiiliriskiä kuvaava pisteytys sekä matala altistuminen fossiilisiin polttoaineisiin. Tieto päivitetään puolivuosittain.

Joko olet tutustunut Säästöpankki Ympäristöön?

Säästöpankki Ympäristön avulla voit sijoittaa suoraan paremman maailman hankkeisiin. Sijoituskohteet keskittyvät ympäristöinnovaatioihin ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. Sijoituskohteiden tulee myös edistää ympäristön kannalta vastuullista kehitystä.  Voit sijoittaa Säästöpankki Ympäristöön kuukauden viimeisenä päivänä maalis-, kesä- syys- ja joulukuussa varaamalla ajan tapaamiseen konttorissa tai verkkotapaamiseen (verkkotapaamiseen ajanvaraus verkkopankin kautta Yhteys pankkiin > Ajanvaraus > Miten haluat tavata? -kohdassa valitse verkkotapaaminen). Säästöpankki Ympäristö -rahastosta julkaistaan vaikuttavuusraportti neljännesvuosittain.

Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisuuskatsaus pitää tilanteen tasalla 

Julkaisemme puolivuosittain Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisuuskatsauksen. Katsauksessa kerromme, mitä olemme tehneet vastuullisen sijoittamisen osalta sekä julkaisemme tietoa rahastojemme vastuullisuusmittareista. Rahastokohtaisista tiedoista löytyy esimerkiksi vastuullisuuspisteytykset ja -arvosanat sekä hiilijalanjäljet. Kerromme myös esimerkiksi, mitkä rahastoistamme ovat saaneet Morningstarin Low Carbon -merkin ja mikä on rahastojemme sijoituskohteiden positiivinen ympäristövaikutus. Sijoitusten vastuullisuudesta ja kokonaisuudesta vastaa Sp-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja. Sp-Rahastoyhtiön hallitus vahvistaa säännöllisesti vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja seuraa vastuullisuuden toteutumista.

Ilmastonmuutoksen hillintä sijoitustoiminnassa

Ilmastonmuutos on yksi merkittävimpiä maapallon hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Otamme sijoitustoiminnassamme huomioon rahastojemme kohdeyritysten toiminnan ilmastovaikutukset. Olemme poissulkeneet tiettyjä toimialoja ilmastonmuutokseen liittyvien taloudellisten vaikutusten vuoksi. Lisäksi käytössämme on erilaisia tunnuslukuja, joiden avulla lisäämme rahastojemme ympäristövaikutusten ja hiiliriskin läpinäkyvyyttä.

Tahdotko jutella lisää? Varaa aika tapaamiseen tai jätä yhteydenottopyyntö.


Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta Säästöpankkien varainhoidossa:

Tietoa vastuullisen sijoitustoiminnan kriteereistämme.

Vastuullisen sijoittamisen päällikön Virve Valosen blogikirjoitus: Miten sijoitusten vastuullisuutta tulisi arvioida?

Blogikirjoitus: Mistä on kyse vastuullisessa sijoittamisessa?

Vastuullisuus Säästöpankkiryhmässä

Säästöpankin rahastojen vastuullisuuskatsaus

Lue artikkeli: Säästöpankki Ympäristö - mihin todella sijoitetaan?

Säästöpankin rahastot

Sijoitusrahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy.

Yllä oleva ei ole sijoitussuositus tai -neuvo, vaan jokaisen on itse arvioitava harkitsemansa rahaston sopivuutta itselleen sijoituskohteena.

 

Olemme mukana: 

Principles for Responsible Investment -logo. CDP-logo. Climate Action 100+ -logo. Finsif -logo. TCFD -logo.

 

Lisäksi tahdomme edistää yhtenäistä ja läpinäkyvää raportointia ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoitustoimintaan ja sijoittajille onkin tärkeää huomioida myös ilmastonmuutoksen vaikutukset sijoituskohteissaan sekä saada tietoa yhtiöiden niihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Sen takia olemme liittyneet TCFD (The Task Force on Climate-related Financial Disclosure)-tukijaksi.

Vastuullisen sijoittamisen webinaari ja videoita myyteistä

Jos tahdot katsoa videon, sinun tulee ensin hyväksyä markkinointievästeet evästeasetuksista. Lisätietoa evästeistä.