Mistä on kyse vastuullisessa sijoittamisessa?

Vastuullinen sijoittaminen on noussut viime aikoina otsikoihin – ja hyvä niin. Mutta mitä vastuullisesta sijoittamisesta pitäisi tietää? Kävimme läpi toimintatapoja vastuullisen sijoittamisen asiantuntijamme kanssa.

Säästöpankin brändikuva

– Vastuullisella sijoittamisella pyritään parantamaan salkun tuotto-riski-profiilia huomioimalla ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyviin hallintotapoihin eli niin sanottuihin ESG-tekijöihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista; environmental, social ja governance, kertoo Sp-Rahastoyhtiö Oy:n vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Anna Varpula. 

Ympäristöön liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa kestävästä kehityksestä ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja energian käyttö; sosiaaliseen vastuuseen vaikuttavat esimerkiksi henkilöstöpolitiikka, ihmisoikeudet, tuoteturvallisuus ja lähiyhteisön huomioiminen; hyvään hallintatapaan puolestaan esimerkiksi yrityksen hallituksen riippumattomuus ja monimuotoisuus, verojen maksaminen sekä korruption vastustaminen.

Onko vastuullinen sijoittaminen tuottoisaa?

Anna Varpula painottaa, että vastuullisuuden huomioimisessa sijoituspäätöksenteossa on pitkälti kyse yritykselle ja sen toimialalle oleellisten riskien ja mahdollisuuksien ennakoivasta tarkastelusta. Kun rahastoon tai sijoitussalkkuun valitsee yhtiöitä, jotka esimerkiksi pitävät ympäristö- ja ihmisoikeusasioista huolta, ja joissa ei esiinny korruptiota, ei tarvitse pelätä esimerkiksi ikäviä kohuja omistamiinsa sijoituksiin liittyen. Vastuullinen liiketoiminta voi olla myös kannattavaa. Kun esimerkiksi käytetään vähemmän raaka-aineita, niin jätettä syntyy vähemmän.  Se vaikuttaa yleensä positiivisesti myös sijoitusten tuottoon, etenkin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. 

- Vastuullisen sijoittamisen vaikutuksia tuottoon on tutkittu paljon. Valtaosa akateemisista tutkimuksista osoittaa vastuullisen sijoittamisen tuottavan vähintään yhtä hyvin kuin tavanomaisen sijoittamisen, Varpula sanoo. 

Miten varmistan, että omat sijoitukseni ovat vastuullisia?

Vastuullinen sijoittaminen sekoitetaan usein eettiseen sijoittamiseen, sanoo Anna Varpula. 

Termit eivät kuitenkaan ole synonyymeja. Vastuullisessa sijoittamisessa pyritään vähentämään riskejä ja sitä kautta lisäämään salkun pitkän aikavälin tuottoja huomioimalla ESG-tekijät. Eettinen sijoittaja voi taas olla valmis luopumaan osasta tuotoistaan. 

– Jokaisella meistä on oma arvomaailma, jonka pohjalta tehdään valintoja. Sijoittaja voi esimerkiksi päättää poissulkea sijoituskohteita tietyin kriteerein. Poissulku voi koskea tiettyjä toimialoja tai yksittäisiä yrityksiä, joiden toimintatapoja pidetään vastuuttomina. Esimerkiksi lapsityövoiman käyttö, korruptio, saastuttaminen tai ongelmat työntekijöiden oikeuksissa voivat johtaa poissulkemiseen, Varpula kertoo. 

- Viime vuosina suosiotaan on kasvattanut vaikuttavuussijoittaminen, jossa haetaan tuoton lisäksi positiivista ja mitattavaa vaikutusta. Säästöpankin rahastovalikoimassa Säästöpankki Ympäristö edistää kestävää kehitystä ja sen sijoituskohteet keskittyvät ilmastonmuutoksen hillintään ja ympäristöinnovaatioihin, Varpula kertoo. 

Jos aloitat rahastosijoittamisen Säästöpankissa, voit olla varma, että sijoituksesi ovat vastuullisia: Sp-Rahastoyhtiö on sitoutunut YK:n tukemiin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja on sitoutunut huomioimaan vastuullisuuden sijoitustoiminnassaan.Säästöpankkirahastot ovat poissulkeneet suorista sijoituksistaan kiistanalaiset aseet, tupakanvalmistajat sekä tietyt hiilenkäyttäjät sekä -tuottajat. Seuraamme aktiivisesti, että yhtiöt, joihin rahastomme sijoittavat, noudattavat kansainvälisiä vastuullisuusnormeja ja -sopimuksia.

Sp-Rahastoyhtiölle tärkeää on myös aktiivinen omistajuus: käymme yritysten kanssa aktiivista keskustelua ja osallistumme säännöllisesti yhtiökokouksiin omistajaohjausperiaatteidemme mukaisesti.

Miten tehdä vastuullinen sijoitussuunnitelma

Vastuulliseen sijoittamiseen ei ole yhtä oikeaa lähestymistapaa. Lähtökohtana toimivat usein sijoittajan omat arvot ja tuottotavoitteet. Myös toimintaympäristöllä on vaikutusta esimerkiksi lainsäädännön kautta. Hienoa on se, että kuka tahansa voi olla vastuullinen sijoittaja.

Kuinka sitten tehdä vastuullinen sijoitussuunnitelma? varpula kannustaa aloittamaan miettimällä itselle tärkeitä vastuullisuusnäkökohtia. 

– Pohdi, mitä pidät tärkeänä ja mitä vastuullisuus sinulle merkitsee? Onko toimialoja, mihin et halua sijoittaa? Onko jokin itselle tärkeä teema, jota haluat sijoittamalla edistää? Haluatko antaa painoarvoa eettisille perusteille ja mikä on tuottotavoitteesi? 

Voit myös tarkastella omia sijoituskohteita. Esimerkiksi kannattaa tarkastaa, onko oma omaisuudenhoitaja – esimerkiksi pankki tai rahastoyhtiö – allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Myös erilaisia vastuullisuus- ja vuosiraportteja lueskelemalla saa käsitystä siitä, millainen vastuullisen sijoittamisen politiikka omaisuudenhoitajalla on.  Ulkopuolisista tahoista esimerkiksi Morningstar arvioi rahastojen vastuullisuutta.

Lue, miten vastuullisuus näkyy Sp-Rahastoyhtiön toiminnassa

Tutustu Säästöpankin vastuullisuusraporttiin

Tutustu rahastoihimme

Kategoriat
Säästäminen ja sijoittaminen

Ajankohtaista