Mistä on kyse vastuullisessa sijoittamisessa?

Vastuullinen sijoittaminen on noussut viime aikoina otsikoihin – ja hyvä niin. Mutta mitä vastuullisesta sijoittamisesta pitäisi tietää? Kävimme läpi periaatteet portfolioanalyytikko Emilia Haarakosken kanssa.

– Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan sijoittamista, jossa kiinnitetään huomiota ESG-tekijöihin. Lyhenne tulee sanoista environmental, social ja governance, kertoo Sp-Rahastoyhtiön portfolioanalyytikko Emilia Haarakoski.

Käytännössä se tarkoittaa sijoittamista yhtiöihin ja liiketoimintaan, jossa huomioidaan ympäristöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintatapaan liittyvät tekijät.

Ympäristöön liittyviä kysymyksiä ovat muun muassa kestävästä kehityksestä ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen ja energian käyttö; sosiaaliseen vastuuseen vaikuttavat esimerkiksi henkilöstöpolitiikka, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja lähiyhteisön huomioiminen; hyvään hallintatapaan puolestaan yrityksen hallituksen riippumattomuus, verojen maksaminen ja korruption vastustaminen.

Onko vastuullinen sijoittaminen tuottoisaa?

Emilia Haarakoski painottaa, että vastuullisuudessa on pitkälti kyse yritykselle ja sen toimialalle oleellisten riskien ja mahdollisuuksien ennakoivasta tarkastelusta. Kun rahastoon tai sijoitussalkkuun valitsee yhtiöitä, jotka pitävät ympäristö- ja ihmisoikeusasioista huolta, ja joissa ei esiinny korruptiota, ei tarvitse pelätä esimerkiksi ikäviä kohuja omistamiinsa sijoituksiin liittyen.  Se vaikuttaa yleensä positiivisesti myös sijoitusten tuottoon.

Tutkimuksissa vastuullisuudella on yleisesti ottaen ollut positiivinen vaikutus sijoitusten tuottoon etenkin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna, Haarakoski sanoo.

Miten varmistan, että omat sijoitukseni ovat vastuullisia?

Vastuullinen sijoittaminen sekoitetaan usein eettiseen sijoittamiseen, sanoo Emilia Haarakoski.

Termit eivät kuitenkaan ole synonyymeja. Institutionaaliset sijoittajat, kuten pankit ja rahastoyhtiöt, ovat keskittyneet vastuulliseen sijoittamiseen, jossa ESG-tekijät huomioimalla pyritään saavuttamaan myös parempaa tuottoa. Yksityinen sijoittaja voi kuitenkin miettiä askelta pidemmälle ja puntaroida sijoituksiaan oman etiikkansa valossa.

– Jokaisella meistä on oma arvomaailma, jonka pohjalta tekee valintoja. Sijoittaja voi esimerkiksi päättää, että hyväksyy pienemmät tuotot, jos sijoituskohteet sopivat hänen arvoihinsa. Moni esimerkiksi rajaa ase-, tupakka- ja hiiliteollisuuden pois sijoituksistaan. Sijoittaja voi tehdä myös vaikuttavuussijoittamista, jolloin varat kohdistetaan sellaiseen toimintaan, jolla pyritään ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia, Haarakoski kertoo.

Jos aloitat rahastosijoittamisen Säästöpankissa, voit olla varma, että sijoituksesi ovat vastuullisia: Sp-Rahastoyhtiö on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin ja kiinnittää huomiota ESG-tekijöihin. Säästöpankkirahastojen suorissa sijoituksissa ei ole kiistanalaisilla aseilla liiketoimintaa tekeviä yhtiöitä, ja seuraamme aktiivisesti, että yhtiöt, joihin rahastomme sijoittavat, noudattavat kansainvälisiä vastuullisuusnormeja.

Sp-Rahastoyhtiölle tärkeää on myös aktiivinen omistajuus: käymme yritysten kanssa aktiivista vuoropuhelua ja osallistumme säännöllisesti yhtiökokouksiin omistajaohjausperiaatteidemme mukaisesti.

Miten tehdä vastuullinen sijoitussuunnitelma

Kuinka sitten tehdä vastuullinen sijoitussuunnitelma? Haarakoski kannustaa aloittamaan omien arvojen tutkailusta.

– Pohdi, mitä pidät tärkeänä ja mitä vastuullisuus sinulle merkitsee? Onko toimialoja, mihin et halua sijoittaa? Kuinka paljon haluat antaa painoarvoa eettisille perusteille ja kuinka paljon tuotolle?

Tutkimalla omia sijoituskohteita pääsee pitkälle. Ensiksi kannattaa tarkastaa, onko oma omaisuudenhoitaja – esimerkiksi pankki tai rahastoyhtiö – allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Myös erilaisia vastuullisuus- ja vuosiraportteja lueskelemalla saa käsitystä siitä, millainen vastuullisen sijoittamisen politiikka omaisuudenhoitajalla on.  Ulkopuolisista tahoista esimerkiksi Morningstar arvioi puolueettomasti rahastojen vastuullisuutta.

Lue, miten vastuullisuus näkyy Sp-Rahastoyhtiön toiminnassa

Tutustu Säästöpankin vastuullisuusraporttiin

Tutustu rahastoihimme

Kategoriat
...