Vakuutussäästäminen – hyödyntämätön mahdollisuus

Säästöpankkiryhmän vuosittain suorittamassa Säästämisbarometrissa (2023) kävi ilmi, että jopa 80% suomalaisista ei tiedä, mitä vakuutussäästäminen käytännössä tarkoittaa. Tästä voitaneen tehdä päätelmä siitä, että vakuutussäästäminen on monelle suomalaiselle säästäjälle ja sijoittajalle vielä hyödyntämätön mahdollisuus. Mutta mistä vakuutussäästämisessä sitten oikein on kyse? Me kerromme.

Säästöpankin brändikuva.

Säästöpankkiryhmän vuosittain suorittamassa Säästämisbarometrissa (2023) kävi ilmi, että jopa 80% suomalaisista ei tiedä, mitä vakuutussäästäminen käytännössä tarkoittaa. Tästä voitaneen tehdä päätelmä siitä, että vakuutussäästäminen on monelle suomalaiselle säästäjälle ja sijoittajalle vielä hyödyntämätön mahdollisuus. Mutta mistä vakuutussäästämisessä sitten oikein on kyse? Me kerromme.

Mitä on vakuutussäästäminen?

Vakuutussäästäminen on tehokas tapa yhdistää säästäminen ja henkivakuutus. Se tarjoaa pitkäaikaista säästämistä ja sijoitusmahdollisuuksia niin aloittelevalle säästäjälle kuin kokeneemmallekin sijoittajalle. Henkivakuutusturva ja edunsaajamääräys puolestaan antavat mahdollisuuden määrätä säästöjen edunsaajan vakuutetun menehtyessä. Verotukselliset edut ja ammattilaisten hoitamat sijoituskohteet tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon monille. Sen kautta kuka tahansa meistä voi säästää ja sijoittaa tulevaisuuden tarpeisiin joko itselleen tai läheisilleen.

Henkivakuutusturvasta puhuttaessa esiin nousee erityisesti edunsaajamääräys, joka on vakuutussäästämisen erityspiirre esimerkiksi tili- ja rahastosäästämisestä poiketen.Vakuutussäästäminen on säästämisen ja sijoittamisen muoto siinä missä ovat rahastotkin. Itseasiassa vakuutussäästämisessä sijoituskohteet valitaan juurikin monipuolisista kotimaisista Sp-Rahastoyhtiön rahastoista. Vakuutussäästämisessä sijoituskohteet on käytännössä sisällytetty yhden sopimuksen alle, niin sanottuun ”vakuutuskuoreen”.

Vakuutussäästämisen voit aloittaa juuri itsellesi sopivalla summalla riippuen omista taloudellisista mahdollisuuksistasi. Sijoituskohteet vakuutuskuoreen valitaan yhdessä pankin asiantuntijan kanssa riskinsietokykysi, sijoitussumma ja säästöaika huomioiden.

Mitä etuja vakuutussäästämisessä on?

Henkivakuutus: Vakuutussäästöihin liittyy tyypillisesti säästöjen summaa vastaava henkivakuutusturva, joka mahdollistaa edunsaajan määräämisen. Edunsaajamääräyksellä määritetään, kenelle säästöjen suuruutta vastaava henkivakuutuskorvaus maksetaan vakuutetun menehtyessä – olipa vakuutetulla sitten voimassa oleva testamentti tai ei. Mikäli korvaus menee lähiomaisille, korvausta verotetaan perintöverotuksen mukaisesti.

Verotehokkuus: Vakuutussäästäminen on verotehokas tapa säästää ja sijoittaa. Maksat saamistasi tuotoista vasta, kun nostat varat pois vakuutuskuoresta. Tämä mahdollistaakin sen, että voit halutessasi vakuutuksen sisällä vaihtaa sijoituskohteita ilman kustannuksia tai veroseuraamuksia. Tämä on hyödyllistä etenkin silloin, jos haluat aktiivisesti vaihtaa sijoituskohteita parempien tuottojen toivossa tai puolestaan tahdot vaihtaa sijoitustesi riskiprofiilia.

Riskienhallinta: Säästämisessä ja sijoittamisessa oman riskinottohalukkuuden suhteuttaminen sijoituskohteisiin nähden on tärkeää ottaa huomioon. Sen ansiosta, että vakuutuskuoren sisällä voi vapaasti muuttaa sijoituskohteita ilman lisäkuluja tai veroseuraamuksia, mahdollistaa se myös tehokkaan riskienhallinnan. Markkinan tai oman riskinottohalukkuuden muuttuessa voi vakuutuskuoren sisällä vaihtaa helposti sijoituksia matalamman riskin omaisuusluokkiin – vaikka vain hetkellisesti.

Joustavuus: Vakuutussäästäminen on joustava tapa sijoittaa missä tahansa elämäntilanteessa. Sen lisäksi, että voit vapaasti muuttaa sijoituskohteita, voit myös halutessasi nostaa varat milloin vain. Vakuutussäästäminen on joustava tapa säästää ja sijoittaa säännöllisesti tai kertasijoituksilla. Ennen päätöksen tekemistä on kuitenkin tärkeää tutustua eri vakuutussäästämisen tuotteisiin ja vertailla niiden ehtoja ja kustannuksia. Näin varmistaa, että valittu ratkaisu vastaa omia taloudellisia tavoitteita ja tarpeita.

Kiinnostuitko vakuutussäästämisestä? Jätä yhteydenottopyyntö, niin pääset yhdessä paikallisen asiantuntijasi kanssa valitsemaan sinulle sopivan tavan säästää ja sijoittaa.

Vakuutussäästämisen tuotteet Säästöpankkiryhmässä myöntää kotimainen Säästöpankkien omistama Sp-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehenä Säästöpankit toimivat.

Kategoriat
Säästäminen ja sijoittaminen Koti, asuminen ja arki

Ajankohtaista