Miksi säästäminen kannattaa ja mitä vaikutuksia sillä on?

Tiesitkö, että säästäminen ei ole hyväksi ainoastaan yksilön tai kotitalouden taloudelliselle hyvinvoinnille vaan sillä on vaikutusta myös terveydelle ja jopa yhteiskunnalle. Kun säästämistä tarkastelee laajemmassa mittakaavassa, voi viimeistään todeta, että pienilläkin teoilla on vaikutusta!

Säästöpankin brändikuva.
Säästämisestä puhutaan paljon ja tuoreen Säästämisbarometrin mukaan enemmistö vastaajista pitää säästämistä erittäin tärkeänä (35 %) tai melko tärkeänä (48 %). 75 % säästäjistä on tyytyväisiä päätökseensä aloittaa säästäminen tai sijoittaminen. Yksilöiden taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi säästämisellä on monia puolia ja vaikutuksia myös laajemmassa mittakaavassa.

Säästämisen vaikutukset yksilöille ja kotitalouksille

Säästäminen tuo taloudellista turvaa odottamattomien kulujen kohdatessa. Yllättäviä maksuja voi ilmaantua jokaisen arkeen vaikkapa terveydenhuoltoon, hajoaviin kodinkoneisiin tai autohuoltoon liittyen. Kun taloudellinen puskuri on turvaamassa selustaa, voi oman energian käyttää vapaammin muihin arjen puuhiin ja läsnäoloon läheisten kanssa.

Jos raha-asioita joutuu miettimään jatkuvasti ja kantamaan huolta tulevasta, voi kova taloudellinen stressi johtaa muihinkin terveysongelmiin, kuten unettomuuteen tai ahdistuneisuuteen. Tällaiset oireet heijastuvat helposti myös jaksamiseen arjessa, jolloin voimavarat voivat olla vähissä töissä, arjen askareissa, sosiaalisten suhteiden ylläpidossa ja esimerkiksi omasta hyvinvoinnista huolehtimisessa. Säästämisbarometrin mukaan lähes kolmannes suomalaisista kokee, ettei pysty itse juurikaan vaikuttamaan omaan taloudelliseen asemaansa. Talouden tarkastelua on silloin hyvä tehdä ulkopuolisen, esimerkiksi pankin asiantuntijan kanssa, joka auttaa etsimään mahdollisuuksia oman taloudellisen tilanteen kohentamiseen.

Kun perheen talous on tasapainossa, auttaa se luomaan positiivisen ilmapiirin raha-asioiden ympärille. Kun rahasta puhutaan kotona neutraalisti, se ei näyttäydy myöskään lapsille pelottavana tai stressaavana asiana, ja oman talouden haltuunotto voi aikuistumisen kynnyksellä olla helpompaa.

Itsetunto ja elämänhallinta

Kun talous on hallinnassa ja säästäminenkin on osa arjen budjetointia, taloudellinen itsetunto ja hallinnan tunne kasvaa. Siitä syntyvä turvallisuuden tunne vahvistaa myös taloudellista itsenäisyyttä. Säästöjen turvin valintoja voi tehdä omien tavoitteiden ja arvojen mukaisesti, riippumatta ulkopuolisista paineista tai esimerkiksi puolison tuloista.

Säästämisbarometristakin selvisi, ettei onnellisuus ole riippuvainen vain tuloista, vaan taustalla vaikuttaa myös se, säästääkö vai eikö säästä. Usein nimittäin tulojen kasvaessa tulee kasvattaneeksi myös menojaan, joten taloudenhallinnassa suunnittelu ratkaisee enemmän kuin tulotaso. Säästämisbarometrissa havaittiin, että jos omaa taloutta suunnittelee pitkällä aikajänteellä ja kokee pystyvänsä vaikuttamaan taloudelliseen tilanteeseensa, se vahvistaa selvästi myös onnellisuuden kokemusta. Säästäminen saa aikaan positiivisen kehän.

Säästäminen on hyväksi myös yhteiskunnalle

Säästäminen lisää taloudellista hyvinvointia, mikä näkyy myös yhteiskuntatasolla. Se voi ennaltaehkäistä esimerkiksi ylivelkaantumista tai konkursseja, joista selviämiseen tarvitaan usein yhteiskunnan tukiverkkoja. Säästämisen ja taloudenhallinnan taidot auttavat myös pääsemään nopeammin jaloilleen sen jälkeen, jos vakavat talousvaikeudet osuvat omalle kohdalle.

Säästäminen vaikuttaa positiivisesti myös koko yhteiskunnan taloudelliseen vakauteen, sillä terve talous tarvitsee tasapainoisesti säästämistä ja kuluttamista. Säästämisen kautta ihmisillä on varaa käyttää rahaa palveluihin ja tuotteisiin, ja toisaalta pankit laittavat säästöön talletetut rahat kiertoon: pankit pystyvät tarjoamaan lainoja henkilöasiakkaiden hankintoihin, ja myös yritysten investointeihin, kehittämiseen ja kasvuun, mikä puolestaan edistää talouskasvua ja lisää työpaikkoja. Kun rahaa säästetään pankkiin ja sijoituksiin, ne tarjoavat pohjan rahoitusmarkkinoiden vakaudelle. Tämä voi vähentää rahoituskriisien riskiä ja pitää korot kohtuullisina.

Kestävä kehitys: valinnoilla on merkitystä

Yleensä säästämistä aloittaessa tarkastellaan myös omia kulutustottumuksia, ja moni pohtii myös ostopäätöstensä ilmastovaikutuksia. Impulsiivinen ostaminen harvemmin johtaa kestäviin valintoihin, mutta eri vaihtoehtoja harkitseva ostaja voi hyvinkin löytää etsimänsä käytettynä tai kestävään kehitykseen panostavalta valmistajalta, ehkä jopa paikalliselta toimijalta. Säästämällä hankintoja varten pystyy panostamaan usein myös laatuun. Laadukkaat tuotteet ovat useimmiten valmistettu eettisemmin ja ne kestävät pidempään, jolloin niistä myös luovutaan harkitummin tai laitetaan kiertoon.

Sijoittaja voi omilla sijoituksillaan vaikuttaa siihen minkälaiset yritykset saavat rahoitusta. Ovatko ne yrityksiä, jotka kehittävät vihreitä innovaatioita vai niitä, jotka saavat enemmän negatiivisia vaikutuksia aikaan? Säästämisellä ja sijoittamisella voi näin vaikuttaa ympäristöön ja tukea kestävää kehitystä, kuten uusiutuvia energianlähteitä ja ympäristöystävällisiä hankkeita. Investoinneillaan yritykset eri aloilla voivat panostaa vihreään siirtymään ja energiatehokkuuden parantamiseen. Esimerkiksi Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahaston sijoituskohteet keskittyvät vihreää siirtymää edistäviin yrityksiin ja ympäristöinnovaatioihin. Sen sijoituskohteet valitaan niin, että ne edistävät ympäristön kannalta vastuullista kehitystä.

Ilmastonäkökulman lisäksi säästämisellä on maailmanlaajuisesti myös muita sosiaalisia vaikutuksia. Kansainväliset rahoitusmarkkinat ovat yhteydessä toisiinsa, jolloin finanssikriisit leviävät helposti maasta toiseen ja myös yhteiskunnat tarvitsevat säästöpuskuria yllättävien tapahtumien varalle. Toisaalta pääomien globaali jakautuminen voi parhaimmillaan vaikuttaa rauhan ja vakauden ylläpitämiseen. Esimerkiksi investoinnit kehittyviin maihin voivat auttaa parantamaan näiden alueiden koulutusta, työllistymistä, terveydenhuoltoa, infrastruktuuria ja näin myös talouden kasvua, mikä auttaa pienentämään globaalia eriarvoisuutta.

Säästäminen kuuluu kaikille ja pienilläkin säästösummilla on väliä!

 

Lue lisää säästämisen mahdollisuuksista tai varaa aika asiantuntijalle – me autamme.

Kategoriat
Säästäminen ja sijoittaminen

Ajankohtaista